บทความ

โครงการนิวเคลียร์อิหร่านสู่ยุติสันติ

จีนกับการแก้ปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือ

ทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ไฮโดรเจน การทูตแบบเกาหลีเหนือ

ญี่ปุ่นกับร่างข้อตกลงแก้ไขข้อพิพาทหญิงบำเรอ

ผลงานได้รับการเผยแพร่ ปี 2016