บทความ

CIA ให้โลกซื้อระบบเข้ารหัสเพื่อขโมยความลับ

Oxfam : ถึงเวลาดูแลกันและกัน

กองทัพเรือญี่ปุ่นขยายภารกิจสู่อ่าวเปอร์เซีย