บทความ

ฮามาสบุกอิสราเอลกันอาหรับคืนดีอิสราเอล

แนวทางสู่โลกแห่งสันติ

เปิดความคิดนัสรุลเลาะห์ผู้นำฮิซบอลเลาะห์

ฮามาสส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ยาวนาน