เศรษฐกิจสังคม

หมวดเศรษฐกิจสังคม

หมวดนี้จะรวบรวมทุกบทความที่ไม่เจาะจงประเทศหรือภูมิภาคใด รวมเรื่องวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ

บทความเรียงจากใหม่ลงไปเก่า
อ่านบทความคลิกชื่อเรื่อง ...
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในปี 2023
ความก้าวหน้าระบบโอนเงิน SPFS ของรัสเซีย
SPFS เป็น “ระบบส่งข้อความทางการเงิน” หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือระบบโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินที่รัสเซียเป็นเจ้าของ เป็นอีกทางเลือกนอกจากใช้ระบบ SWIFT ที่รัฐบาลสหรัฐฯ กับพวกมีอิทธิพลควบคุม

Global Risk Report 2023: มหันตภัยโลก
ความเป็นไปของธรรมชาติสัมพันธ์กับความมั่นคงแห่งชาติ การหยุดโลกร้อนกับการอยู่เย็นเป็นสุขเป็นเรื่องเดียวกัน

หากไม่แก้ความเหลื่อมล้ำจะนำสู่หายนะทางเศรษฐกิจสังคม ร้ายแรงที่สุดคือล้มล้างการทางเมือง ทางออกที่ควรจะเป็นคือเก็บภาษีพวกเศรษฐีพันล้าน ไม่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ 10 ปีสู้โลกร้อนของ FAO (2022–2031)
เรื่องปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ว่ามองจากมุมภาวะโลกร้อนหรือแก้ไขภาวะโลกร้อนล้วนมีผลต่อราคาอาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ ทุกคนทั่วโลกจำต้องร่วมมือหยุดโลกร้อน

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในปี 2022