บทความ

นโยบายต่างประเทศสหรัฐต่อจีนโดยแอนโทนี บลิงเคน

สวีเดนเลือกข้าง ขอเข้าร่วมนาโต

ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุ่มนาโต้ (MNNA)

แผนติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐ