About Me

ติดต่อพูดคุย: หากต้องการแสดงความเห็นหรือมีคำถามเกี่ยวกับบทความ บทวิเคราะห์ สามารถฝากไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์ และร่วมพูดคุยและเกาะติดข่าวผ่านไลน์   ... เราคัดข่าวทั่วโลก บทวิเคราะห์คุณภาพ ...https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

เริ่มต้น :
          เว็บไซต์ “สถานการณ์โลก” http://www.chanchaivision.com/ พัฒนาจากบล็อกเพื่อใช้เป็นที่เก็บบทความ บทวิเคราะห์ที่กระจายในหมู่มิตรสหายคนรู้จัก ในระยะแรกบทความต่างๆ จึงปราศจากการปรุงแต่งใดๆ ไม่มีระบบที่เอื้อต่อการสืบค้น ต่อมาพบว่ามีผู้เข้ามาอ่านอย่างต่อเนื่องและมีการแนะนำจากเว็บไซต์บางแห่ง ผลจากมีผู้สนใจดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจว่าควรพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ปัจจุบันที่พยายามพัฒนาระบบการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีเกริ่นนำบทความ การเน้นคำ ที่เอื้อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหารวดเร็ว รวมทั้งการบรรจุบรรณานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
วิสัยทัศน์: “Leading Voice”
นโยบายหลัก: “วิเคราะห์สถานการณ์ร้อน วิจารณ์เหตุการณ์ระหว่างประเทศล่าสุดตามหลักวิชาการ”
คำขวัญ: “เข้าใจโลกวันนี้ เพื่อโลกวันพรุ่งนี้”

ระบบเนื้อหา:
          จากสถิติ ข้อแนะนำติชมจากผู้อ่าน พอจะแบ่งกลุ่มผู้อ่านออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษากับกลุ่มอาชีพ กลุ่มนักเรียนนักศึกษามักสนใจบทความความรู้พื้นฐาน ส่วนกลุ่มอาชีพจะสนใจบทวิเคราะห์ที่มีเนื้อหาเข้มข้นมากกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองกลุ่มจึงนำเสนอข้อเขียนใน 2 ระดับคือบทความกับบทวิเคราะห์
          บทความ คือระดับความรู้พื้นฐาน พร้อมกับสอดแทรกเนื้อที่เป็นการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้อ่านนอกจากจะได้ข้อมูลความรู้พื้นฐานยังได้อ่านเนื้อหาที่เป็นการสังเคราะห์ วิเคราะห์เบื้องต้นด้วย
          บทวิเคราะห์ คือบทความที่เน้นการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เน้นผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐาน มีความเข้าใจประเด็นวิเคราะห์อยู่แล้ว
          บทความกับบทวิเคราะห์จะสอดประสานกัน เช่น ในหมวดอาเซียนจะมีทั้งบทความกับบทวิเคราะห์ ผู้ที่อ่านบทความจะได้ความรู้พื้นฐานทำให้เข้าใจบทวิเคราะห์มากขึ้น ในทางกลับกันผู้อ่านบทวิเคราะห์สามารถสืบค้นข้อมูลพื้นฐานสำคัญบางอย่างจากบทความ
พัฒนาการในแต่ละปี (เรียงจากปีล่าสุดก่อน)
2020 เล่า “ความหลัง” ให้ฟัง ...
            จุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจากการที่ผมเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ผมอยากจะรวบรวมผลงานจึงนำบทความที่ผมเขียนเก็บลงใน blog เป็นที่มาของ www.chanchaivision.com
การเป็นคอลัมนิสต์ทำให้ผมต้องติดตามข่าวสารทุกวัน เกิดความคิดว่าควรสรุปข่าวที่ผมได้อ่านไปลงใน Facebook เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นที่มาของเพจเฟสบุ๊ค “สถานการณ์โลก ชาญชัย” https://www.facebook.com/mynamechanchai.thailandck/
            จากนั้นพัฒนาไปลงโซเชียลมีเดียอื่นๆ คือ Twitter “สถานการณ์โลก” @chanchaiCK
แล้วมาไลน์ และอีกหลายสื่อ ... ล่าสุดผมเพิ่มใช้ Telegram ด้วย 5555 .... ทันสมัยมาก ในชื่อ “สถานการณ์โลก”
            จริงๆ แล้วตอนนี้ผมมีทั้งหมด 4 blog (หรือ 4 เว็บ ... หัวเราะอีกครั้ง 5555) และพยายามจะเป็น Youtuber
            สรุปว่า ผมมีสื่อโซเชียลมากมายในมือ ... บางทีมันก็ยุ่งเหมือนกัน ... 555 จบ
มุ่งสู่ปี 2020 : สื่อเฉพาะทาง
เป็นเวลา 7 ปีกว่าแล้วที่ “สถานการณ์โลก” เกิดขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์โลกทุกด้าน ตั้งแต่การเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมความแล้วคือ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” นั่นเอง
จากบล็อก “สถานการณ์โลก” ได้พัฒนาและสร้างบล็อกกับเพจโซเชียลมีเดียมากมาย จากที่นำเสนอบทความรายสัปดาห์ที่ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ กลายเป็นการเผยแพร่บทความเมื่อจำเป็น นำเสนอข่าวสาร การวิเคราะห์ เรื่องราวน่าสนใจเป็นประโยชน์แบบรายวัน
โดยส่วนตัวมองว่าได้พัฒนาจาก “นักวิเคราะห์” “คอลัมนิสต์” สู่ “การเป็นสื่อเฉพาะทาง” โดยคงวัตถุประสงค์มุ่งนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมมุมมองตามหลักวิชาการ ตามนโยบายหลัก วิเคราะห์สถานการณ์ร้อน วิจารณ์เหตุการณ์ระหว่างประเทศล่าสุดตามหลักวิชาการ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “Leading Voice

ปี 2020 คือ “การเป็นสื่อเฉพาะทาง”
พัฒนาการในปี 2018-19 : 
ช่วงปี 2018- 2019 เป็นช่วงแห่งการพัฒนาและก้าวกระโดด
มีการทดลองใช้เครื่องมือหลายอย่าง เช่น การทำสื่อวีดีโอ การปรับหน้าเนื้อหาให้น่าติดตาม ใช้เครื่องมือจากเว็บเพื่อให้หน้าเพจน่าสนใจ การใช้คำโปรย 
นำเสนอเนื้อหาที่ใกล้ตัวมากขึ้น เช่น เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน เสนอบทความบทวิเคราะห์ที่เจาะจงประเทศไทยในชื่อ “โฟกัสประเทศไทย”
เกิดเว็บใหม่ เพจใหม่ ชื่อใหม่ คือ “สถานการณ์โลก ชาญชัย” และ “สถานการณ์โลก โฟกัสประเทศไทย”
การเปิดเพจไม่ว่าจะ Facebook Twitter Line ได้เผยแพร่ข่าวสารที่คัดเลือกจากสื่อมากมายทั่วโลก มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแทบทุกวัน รวมแล้วร่วมหมื่นคน
การนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียทำให้ติดต่อกับแฟนคลับและผู้อ่านแบบรายวัน มีความสำคัญไม่น้อยกว่าบล็อกหรือบทความที่เขียนรายสัปดาห์ กลายเป็นระบบสื่อที่ครอบคลุมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ผลลัพธ์อีกข้อคือได้รับเชิญไปแสดงความคิดเห็นในที่ต่างๆ ได้รับเชิญเข้ากลุ่มโซเชียลมีเดียด้านการเมือง การระหว่างประเทศจำนวนมาก เป็นเครือข่ายกับหลากหลายกลุ่ม
ปี 2019 ยังเป็นปีของการหารายได้ผ่านธุรกิจประกันภัย ดังแนวคิดตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี 2013 ที่ว่าเว็บไซต์ควรสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองเพื่อความยั่งยืนและสร้างโอกาสขยายตัว ในอนาคตเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มขยายสู่ธุรกิจอื่นๆ ระบบสื่อที่เกิดขึ้นเอื้ออำนวยการทำธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างมาก
พัฒนาการในปี 2017 :
            ปลายปี 2017 ต่อเนื่องต้นปี 2018 เป็นอีกช่วงที่ปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น ปรับธีม Blogger ใหม่หมด เริ่มนำเสนอผ่าน Youtube
            การปรับเว็บ "พลังบวกสร้างไทย" ให้เป็นเว็บเสนอสาระความรู้ ดูแลสุขภาพ ทันโลกดิจิทัล เว็บนี้ช่วยตอบโจทย์การนำเสนอบทความ บทวิเคราะห์ที่หลากหลาย
            การทดลองสิ่งใหม่ๆ หลายอย่าง เช่น การใช้ PageQQ ตอบโจทย์การวิเคราะห์รายวันที่รวดเร็วทันเหตุการณ์
            เริ่มใช้ไลน์ @7chanchai เพื่อผู้ติดตามผู้สนใจไม่พลาดทุกข่าวสาร การพูดคุย
            ปี 2017 ต่อเนื่องต้นปี 2018 เป็นช่วงที่การนำเสนอผ่านเว็บไซต์มีความสมบูรณ์กว่าเดิมมากมาย
พัฒนาการในปี 2016 :
            เมื่อปลายปี 2016 ได้เปิดเว็บไซต์อีกชื่อคือ "สถานการณ์โลก ชาญชัย" http://chanchaiworldvision.com/ นำเสนอบทความ บทวิเคราะห์ที่ยังไม่ตีพิมพ์ในที่ใดมาก่อน เพื่อนำเสนอบทความที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเวลาตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ
            เมื่อสิ้นปี 2016 จำนวนดูหน้าเว็บอยู่ที่ 960,000 คลิก เฉลี่ยเดือนละ 820 คลิก ผู้อ่านต่างประเทศเพิ่มขึ้นชัดเจน ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ
พัฒนาการในปี 2015 :
          ปีนี้แบ่งเวลากับการเริ่มเขียนอีบุ๊ค ตั้งเป้าปี 2016 จะเขียนเพิ่มอีกหลายเล่ม
          เว็บไซต์ยังคงมีผู้ชมต่อเนื่อง สิ้นปี 2015 ตัวเลขจำนวนการดูหน้าเว็บไปถึง 660,000 คลิก เฉลี่ยเดือนละ 700 คลิก บทความที่ได้ความนิยมกระจายตัวมากขึ้น เป็นผลจากจำนวนบทความที่เพิ่มขึ้น
พัฒนาการในปี 2014 :
          ในปี 2014 เพิ่มการสื่อสารผ่าน Facebook กับ Twitter ด้วยการนำเสนอข่าวสั้น ในประเด็นที่น่าสนใจในเชิงสาระ มีผลต่อสถานการณ์โลก ภูมิภาค ประเทศอย่างเด่นชัด หลายข่าวเป็นข่าวที่ไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลัก หรือใช้ข้อมูลจากอีกแง่มุมหนึ่งเนื่องจากใช้แหล่งข่าวที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลัก
          ด้านบทความ บทวิเคราะห์ มีพัฒนาการในแง่เสนอเป็นบทความต่อเนื่องหลายตอน ขึ้นกับความสำคัญ ความน่าสนใจ เช่น ประเด็นยูเครน สถานการณ์ในตะวันออกกลาง หรือแม้กระทั่งเอเชียแปซิฟิก
          เมื่อถึงสิ้นปี 2014 "จำนวนการดูหน้าเว็บรวม" ทะลุ 400,000 ครั้ง เดือนธันวาคมเฉลี่ยวันละ 700 ครั้ง
เป้าหมายในปี 2013:
          ประการแรก ทำให้เว็บไซต์เป็นที่แพร่หลายรู้จัก โดยเฉพาะระดับสื่อ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้บทความ บทวิเคราะห์เป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากที่สุด จำต้องให้เว็บไซต์ “สถานการณ์โลก” เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การประชาสัมพันธ์ควรกระทำในหลายรูปแบบหลายระดับตั้งแต่ระดับพูดกันปากต่อปากจนถึงการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
          ประการที่สอง ทำให้เว็บไซต์มีรายได้ของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์และมีความยั่งยืน ดังคำกล่าวว่า “ของฟรีไม่มีในโลก” ยิ่งเป็น “ของดี” ยิ่งต้องมีค่าใช้จ่าย จึงเป็นแนวทางในอนาคตที่จะต้องมีผู้สนับสนุนเว็บไซต์เพื่อความยั่งยืน มีบทความบทวิเคราะห์ใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจทันต่อเหตุการณ์เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ

(คลิกที่ชื่อ หรือที่ http://www.chanchaivision.com/2014/12/My-Interview-Seminar.html)
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมดดูได้ที่่:
ปี 2016 http://www.chanchaivision.com/2016/01/Chanchai-Published-2016.html
ปี 2012-13 http://www.chanchaivision.com/2013/08/Chanchai-Published-2013.html
2 กุมภาพันธ์ 2013
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ปรับปรุงล่าสุด 28 ธันวาคม 2019)
------------------

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)
มีติดตัวไว้ครับ

Go to Thailand. Health Insurance Required.

Go to Thailand. Health Insurance Required.
Start 3,000 Bath/month

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada
สนใจคลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada
วิตามิน Centrum ลดเกือบ 40% ... คลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์
รับส่วนลดพิเศษหลายอย่าง

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก
https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ
ซื้อประกันออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ติดต่อ 24 ชม.

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ
ซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สอบถาม 24 ชม. สนใจคลิกดูก่อน

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือโทร 091-0597905