About Me

ติดต่อพูดคุย: หากต้องการแสดงความเห็นหรือมีคำถามเกี่ยวกับบทความ บทวิเคราะห์ สามารถฝากไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์ และร่วมพูดคุยและเกาะติดข่าวผ่านไลน์   ... เราคัดข่าวทั่วโลก บทวิเคราะห์คุณภาพ ...https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

เริ่มต้น :
          เว็บไซต์ “สถานการณ์โลก” http://www.chanchaivision.com/ พัฒนาจากบล็อกเพื่อใช้เป็นที่เก็บบทความ บทวิเคราะห์ที่กระจายในหมู่มิตรสหายคนรู้จัก ในระยะแรกบทความต่างๆ จึงปราศจากการปรุงแต่งใดๆ ไม่มีระบบที่เอื้อต่อการสืบค้น ต่อมาพบว่ามีผู้เข้ามาอ่านอย่างต่อเนื่องและมีการแนะนำจากเว็บไซต์บางแห่ง ผลจากมีผู้สนใจดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจว่าควรพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ปัจจุบันที่พยายามพัฒนาระบบการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีเกริ่นนำบทความ การเน้นคำ ที่เอื้อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหารวดเร็ว รวมทั้งการบรรจุบรรณานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
วิสัยทัศน์: “Leading Voice”
นโยบายหลัก: “วิเคราะห์สถานการณ์ร้อน วิจารณ์เหตุการณ์ระหว่างประเทศล่าสุดตามหลักวิชาการ”
คำขวัญ: “เข้าใจโลกวันนี้ เพื่อโลกวันพรุ่งนี้”

ระบบเนื้อหา:
          จากสถิติ ข้อแนะนำติชมจากผู้อ่าน พอจะแบ่งกลุ่มผู้อ่านออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษากับกลุ่มอาชีพ กลุ่มนักเรียนนักศึกษามักสนใจบทความความรู้พื้นฐาน ส่วนกลุ่มอาชีพจะสนใจบทวิเคราะห์ที่มีเนื้อหาเข้มข้นมากกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองกลุ่มจึงนำเสนอข้อเขียนใน 2 ระดับคือบทความกับบทวิเคราะห์
          บทความ คือระดับความรู้พื้นฐาน พร้อมกับสอดแทรกเนื้อที่เป็นการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้อ่านนอกจากจะได้ข้อมูลความรู้พื้นฐานยังได้อ่านเนื้อหาที่เป็นการสังเคราะห์ วิเคราะห์เบื้องต้นด้วย
          บทวิเคราะห์ คือบทความที่เน้นการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เน้นผู้อ่านที่มีความรู้พื้นฐาน มีความเข้าใจประเด็นวิเคราะห์อยู่แล้ว
          บทความกับบทวิเคราะห์จะสอดประสานกัน เช่น ในหมวดอาเซียนจะมีทั้งบทความกับบทวิเคราะห์ ผู้ที่อ่านบทความจะได้ความรู้พื้นฐานทำให้เข้าใจบทวิเคราะห์มากขึ้น ในทางกลับกันผู้อ่านบทวิเคราะห์สามารถสืบค้นข้อมูลพื้นฐานสำคัญบางอย่างจากบทความ
พัฒนาการในแต่ละปี (เรียงจากปีล่าสุดก่อน)
2020 เล่า “ความหลัง” ให้ฟัง ...
            จุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจากการที่ผมเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ผมอยากจะรวบรวมผลงานจึงนำบทความที่ผมเขียนเก็บลงใน blog เป็นที่มาของ www.chanchaivision.com
การเป็นคอลัมนิสต์ทำให้ผมต้องติดตามข่าวสารทุกวัน เกิดความคิดว่าควรสรุปข่าวที่ผมได้อ่านไปลงใน Facebook เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นที่มาของเพจเฟสบุ๊ค “สถานการณ์โลก ชาญชัย” https://www.facebook.com/mynamechanchai.thailandck/
            จากนั้นพัฒนาไปลงโซเชียลมีเดียอื่นๆ คือ Twitter “สถานการณ์โลก” @chanchaiCK
แล้วมาไลน์ และอีกหลายสื่อ ... ล่าสุดผมเพิ่มใช้ Telegram ด้วย 5555 .... ทันสมัยมาก ในชื่อ “สถานการณ์โลก”
            จริงๆ แล้วตอนนี้ผมมีทั้งหมด 4 blog (หรือ 4 เว็บ ... หัวเราะอีกครั้ง 5555) และพยายามจะเป็น Youtuber
            สรุปว่า ผมมีสื่อโซเชียลมากมายในมือ ... บางทีมันก็ยุ่งเหมือนกัน ... 555 จบ
มุ่งสู่ปี 2020 : สื่อเฉพาะทาง
เป็นเวลา 7 ปีกว่าแล้วที่ “สถานการณ์โลก” เกิดขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์โลกทุกด้าน ตั้งแต่การเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมความแล้วคือ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” นั่นเอง
จากบล็อก “สถานการณ์โลก” ได้พัฒนาและสร้างบล็อกกับเพจโซเชียลมีเดียมากมาย จากที่นำเสนอบทความรายสัปดาห์ที่ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ กลายเป็นการเผยแพร่บทความเมื่อจำเป็น นำเสนอข่าวสาร การวิเคราะห์ เรื่องราวน่าสนใจเป็นประโยชน์แบบรายวัน
โดยส่วนตัวมองว่าได้พัฒนาจาก “นักวิเคราะห์” “คอลัมนิสต์” สู่ “การเป็นสื่อเฉพาะทาง” โดยคงวัตถุประสงค์มุ่งนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมมุมมองตามหลักวิชาการ ตามนโยบายหลัก วิเคราะห์สถานการณ์ร้อน วิจารณ์เหตุการณ์ระหว่างประเทศล่าสุดตามหลักวิชาการ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “Leading Voice

ปี 2020 คือ “การเป็นสื่อเฉพาะทาง”
พัฒนาการในปี 2018-19 : 
ช่วงปี 2018- 2019 เป็นช่วงแห่งการพัฒนาและก้าวกระโดด
มีการทดลองใช้เครื่องมือหลายอย่าง เช่น การทำสื่อวีดีโอ การปรับหน้าเนื้อหาให้น่าติดตาม ใช้เครื่องมือจากเว็บเพื่อให้หน้าเพจน่าสนใจ การใช้คำโปรย 
นำเสนอเนื้อหาที่ใกล้ตัวมากขึ้น เช่น เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน เสนอบทความบทวิเคราะห์ที่เจาะจงประเทศไทยในชื่อ “โฟกัสประเทศไทย”
เกิดเว็บใหม่ เพจใหม่ ชื่อใหม่ คือ “สถานการณ์โลก ชาญชัย” และ “สถานการณ์โลก โฟกัสประเทศไทย”
การเปิดเพจไม่ว่าจะ Facebook Twitter Line ได้เผยแพร่ข่าวสารที่คัดเลือกจากสื่อมากมายทั่วโลก มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแทบทุกวัน รวมแล้วร่วมหมื่นคน
การนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียทำให้ติดต่อกับแฟนคลับและผู้อ่านแบบรายวัน มีความสำคัญไม่น้อยกว่าบล็อกหรือบทความที่เขียนรายสัปดาห์ กลายเป็นระบบสื่อที่ครอบคลุมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ผลลัพธ์อีกข้อคือได้รับเชิญไปแสดงความคิดเห็นในที่ต่างๆ ได้รับเชิญเข้ากลุ่มโซเชียลมีเดียด้านการเมือง การระหว่างประเทศจำนวนมาก เป็นเครือข่ายกับหลากหลายกลุ่ม
ปี 2019 ยังเป็นปีของการหารายได้ผ่านธุรกิจประกันภัย ดังแนวคิดตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี 2013 ที่ว่าเว็บไซต์ควรสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองเพื่อความยั่งยืนและสร้างโอกาสขยายตัว ในอนาคตเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มขยายสู่ธุรกิจอื่นๆ ระบบสื่อที่เกิดขึ้นเอื้ออำนวยการทำธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างมาก
พัฒนาการในปี 2017 :
            ปลายปี 2017 ต่อเนื่องต้นปี 2018 เป็นอีกช่วงที่ปรับปรุงครั้งใหญ่ เช่น ปรับธีม Blogger ใหม่หมด เริ่มนำเสนอผ่าน Youtube
            การปรับเว็บ "พลังบวกสร้างไทย" ให้เป็นเว็บเสนอสาระความรู้ ดูแลสุขภาพ ทันโลกดิจิทัล เว็บนี้ช่วยตอบโจทย์การนำเสนอบทความ บทวิเคราะห์ที่หลากหลาย
            การทดลองสิ่งใหม่ๆ หลายอย่าง เช่น การใช้ PageQQ ตอบโจทย์การวิเคราะห์รายวันที่รวดเร็วทันเหตุการณ์
            เริ่มใช้ไลน์ @7chanchai เพื่อผู้ติดตามผู้สนใจไม่พลาดทุกข่าวสาร การพูดคุย
            ปี 2017 ต่อเนื่องต้นปี 2018 เป็นช่วงที่การนำเสนอผ่านเว็บไซต์มีความสมบูรณ์กว่าเดิมมากมาย
พัฒนาการในปี 2016 :
            เมื่อปลายปี 2016 ได้เปิดเว็บไซต์อีกชื่อคือ "สถานการณ์โลก ชาญชัย" http://chanchaiworldvision.com/ นำเสนอบทความ บทวิเคราะห์ที่ยังไม่ตีพิมพ์ในที่ใดมาก่อน เพื่อนำเสนอบทความที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเวลาตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ
            เมื่อสิ้นปี 2016 จำนวนดูหน้าเว็บอยู่ที่ 960,000 คลิก เฉลี่ยเดือนละ 820 คลิก ผู้อ่านต่างประเทศเพิ่มขึ้นชัดเจน ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ
พัฒนาการในปี 2015 :
          ปีนี้แบ่งเวลากับการเริ่มเขียนอีบุ๊ค ตั้งเป้าปี 2016 จะเขียนเพิ่มอีกหลายเล่ม
          เว็บไซต์ยังคงมีผู้ชมต่อเนื่อง สิ้นปี 2015 ตัวเลขจำนวนการดูหน้าเว็บไปถึง 660,000 คลิก เฉลี่ยเดือนละ 700 คลิก บทความที่ได้ความนิยมกระจายตัวมากขึ้น เป็นผลจากจำนวนบทความที่เพิ่มขึ้น
พัฒนาการในปี 2014 :
          ในปี 2014 เพิ่มการสื่อสารผ่าน Facebook กับ Twitter ด้วยการนำเสนอข่าวสั้น ในประเด็นที่น่าสนใจในเชิงสาระ มีผลต่อสถานการณ์โลก ภูมิภาค ประเทศอย่างเด่นชัด หลายข่าวเป็นข่าวที่ไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลัก หรือใช้ข้อมูลจากอีกแง่มุมหนึ่งเนื่องจากใช้แหล่งข่าวที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลัก
          ด้านบทความ บทวิเคราะห์ มีพัฒนาการในแง่เสนอเป็นบทความต่อเนื่องหลายตอน ขึ้นกับความสำคัญ ความน่าสนใจ เช่น ประเด็นยูเครน สถานการณ์ในตะวันออกกลาง หรือแม้กระทั่งเอเชียแปซิฟิก
          เมื่อถึงสิ้นปี 2014 "จำนวนการดูหน้าเว็บรวม" ทะลุ 400,000 ครั้ง เดือนธันวาคมเฉลี่ยวันละ 700 ครั้ง
เป้าหมายในปี 2013:
          ประการแรก ทำให้เว็บไซต์เป็นที่แพร่หลายรู้จัก โดยเฉพาะระดับสื่อ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้บทความ บทวิเคราะห์เป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากที่สุด จำต้องให้เว็บไซต์ “สถานการณ์โลก” เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การประชาสัมพันธ์ควรกระทำในหลายรูปแบบหลายระดับตั้งแต่ระดับพูดกันปากต่อปากจนถึงการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
          ประการที่สอง ทำให้เว็บไซต์มีรายได้ของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์และมีความยั่งยืน ดังคำกล่าวว่า “ของฟรีไม่มีในโลก” ยิ่งเป็น “ของดี” ยิ่งต้องมีค่าใช้จ่าย จึงเป็นแนวทางในอนาคตที่จะต้องมีผู้สนับสนุนเว็บไซต์เพื่อความยั่งยืน มีบทความบทวิเคราะห์ใหม่ๆ ที่อยู่ในความสนใจทันต่อเหตุการณ์เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ

(คลิกที่ชื่อ หรือที่ http://www.chanchaivision.com/2014/12/My-Interview-Seminar.html)
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมดดูได้ที่่:
ปี 2016 http://www.chanchaivision.com/2016/01/Chanchai-Published-2016.html
ปี 2012-13 http://www.chanchaivision.com/2013/08/Chanchai-Published-2013.html
2 กุมภาพันธ์ 2013
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ปรับปรุงล่าสุด 28 ธันวาคม 2019)
------------------

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 คลิก

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 คลิก
ใน 3 จังหวัด (กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี) คลินิก 70 สาขา

Lazada ช่วยประหยัด Shop from Home

Lazada ช่วยประหยัด Shop from Home
เก็บคูปอง

ราคาพิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระราม 9

ราคาพิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระราม 9
เลือกโปรแกรมตามวัย เลือกตรวจเฉพาะโรค มีถึง 8 แบบ ส่วนลดสูงสุดกว่า 50% จองตรวจออนไลน์ในราคาพิเศษ

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

Go to Thailand. Health Insurance Required.

Go to Thailand. Health Insurance Required.
Start 3,000 Bath/month

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก
https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

คุ้มครองรักษาผู้ป่วยในจากโรคต่างๆ (รวมโควิด-19) แบบเหมาจ่าย สนใจคลิกครับ

คุ้มครองรักษาผู้ป่วยในจากโรคต่างๆ (รวมโควิด-19) แบบเหมาจ่าย สนใจคลิกครับ
ไม่ต้องสำรองจ่าย

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือโทร 091-0597905