บทความ

นโยบายกดดันสุดขีดคือจัดระเบียบโลกน้ำมัน

สหรัฐหรืออิหร่าน ทางสองแพร่งของอียู

รายงานยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ

มุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก