ความฮึกเหิมของแนวร่วมฝ่ายค้านมาเลเซียและข้อโต้แย้ง

ที่มาแห่งความฮึกเหิม: ผู้ที่ติดตามศึกษาเรื่องราวการเมืองการปกครองของประเทศมาเลเซียจะเห็นความโดดเด่นของพรรคอัมโน (United Malays National Organisation หรือ UMNO) แกนนำของแนวร่วมพรรครัฐบาลบีเอ็น (Barisan Nasional หรือ BN) ที่มีอำนาจมีอิทธิพลต่อรัฐบาลมาเลเซียมาโดยตลอดตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชเมื่อปี 1957 ในขณะที่ฝ่ายค้านเป็นเพียงพรรคหรือกลุ่มก้อนเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีอิทธิพลทางการเมืองการบริหารประเทศ
            ฝ่ายค้านเริ่มฉายความโดดเด่นเมื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีอัลวาร์ อิบราฮิมหวนสู่เวทีเลือกตั้งในนามพรรคฝ่ายค้าน สามารถรวบรวมพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญ 3 พรรค ได้แก่ Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Parti Keadilan Rakyat (PKR) และ Democratic Action Party (DAP) เป็นแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านที่ชื่อว่า Pakatan Rakyat (PR)
            ภายใต้การนำของนายอัลวาร์บวกกับการบริหารประเทศผิดพลาดของอดีตนายกรัฐมนตรีอับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี ทำให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อน (2008) พรรคร่วมรัฐบาลได้เพียง 140 ที่นั่งจากจำนวนทั้งสิ้น 222 ที่นั่ง สูญเสีย 58 ที่นั่ง ขณะที่แนวร่วมฝ่ายค้านได้ 82 ที่นั่ง เพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าตัว เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1969 ที่พรรคร่วมรัฐบาลสูญเสียสถานะเสียงข้างมากสองในสามในรัฐสภา แม้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลต่อ นายกฯ บาดาวีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาล นายนาจิบ ราซะก์ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน
            ผลการเลือกตั้งครั้งก่อนเป็นชัยชนะที่ฝ่ายค้านเพิ่งจะลิ้มลองครั้งแรก เป็นที่มาแห่งความฮึกเหิมของแนวร่วมฝ่ายค้าน
เหตุที่ฝ่ายค้านคิดว่าพวกเขาจะชนะในการเลือกตั้ง:
            การเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้ (2013) แนวร่วมฝ่ายค้านคาดหวังว่าพวกเขาจะชนะการเลือกตั้ง ด้วยเหตุผลดังนี้
            ประการแรก พรรคฝ่ายค้านไม่ต้องแข่งกันเอง   ผลจากการที่นายอัลวาร์สามารถเจรจากับพรรคฝ่ายค้านต่างๆ ทำให้บรรดาพรรคฝ่ายค้านยินยอมที่จะไม่ส่งผู้สมัครเข้าแข่งในเขตพื้นที่เลือกตั้งเดียวกัน (ในบางเขตยังมีการส่งผู้สมัครแข่งกันเองอยู่บ้าง แต่ลดลงไปมาก) ผลงานเรื่องนี้ของนายอัลวาร์เป็นเหตุหนึ่งที่ช่วยให้การเลือกตั้งครั้งก่อนฝ่ายค้านได้ที่นั่งในสภาเพิ่มมากขึ้น
            ประการที่สอง แนวร่วมฝ่ายค้านเข้มแข็งขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน นับจากที่แนวร่วมฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งในหลายเขตเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาแนวร่วมฝ่ายค้านพยายามสร้างความแข็งแกร่งภายใน ปรับปรุงโครงสร้างพรรค และรวมตัวเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม มุ่งมั่นที่จะได้เสียงข้างมากในสภาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล ทำลายประวัติศาสตร์ที่พรรคร่วมรัฐบาลบีเอ็นบริหารประเทศมาอย่างยาวนานถึง 56 ปี
            ประการที่สาม ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในอีกด้านหนึ่ง ที่ผ่านมาฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐบาลพยายามปกปิดบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร สื่อกระแสหลักเป็นเครื่องมือของรัฐบาล แต่ด้วยการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยสื่อทางเลือกต่างๆ ฝ่ายค้านใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ นำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งให้ประชาชนรับทราบ วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ชี้ว่ารัฐบาลบริหารประเทศผิดพลาดอย่างไร การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง รัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาล
            ประการที่สี่ พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอนโยบายประชานิยม นายอัลวาร์เสนอนโยบายประชานิยมหลายอย่าง เช่น รัฐจะอุดหนุนราคาน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำประปา ค่าบริการทางด่วน ทำให้ราคาสินค้าบริการเหล่านี้ลดลง และให้เรียนฟรีในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังมีข่าวว่าจะออกนโยบายช่วยให้คนมาเลเซียสามารถซื้อรถยนต์ที่ผลิตในประเทศในราคาต่ำกว่าปัจจุบันถึงสองแสนห้าหมื่นบาท (สองหมื่นห้าพันริงกิต) ผู้เสียชีวิตจะได้ค่าทำศพรายละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ข้อโต้แย้ง ปัญหาและจุดอ่อน:
            ในขณะที่สมาชิกแนวร่วมฝ่ายค้านหลายคนคิดว่าพวกเขากำลังแข็งแกร่งขึ้นด้วยเหตุผลข้างต้น ภายใต้เหตุผลเหล่านั้นมีข้อโต้แย้ง ปัญหาและจุดอ่อนเช่นกัน
            ประการแรก พรรคร่วมรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน หากยกเหตุผลว่าแนวร่วมฝ่ายค้านรวมตัวเข้มแข็งกว่าอดีต ในทำนองเดียวกันพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งก่อน พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตน หวังจะได้ที่นั่งที่เคยเสียไปกลับคืนมาเช่นกัน ดังที่นายกฯ นาจิบประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคร่วมรัฐบาลต้องกลับมาได้เสียงข้างมากสองในสามเช่นเคย มีการปรับกลยุทธ์หาเสียงกับกลุ่มเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
            ประการสอง แนวร่วมฝ่ายค้านมีจุดยืนบางอย่างที่แตกต่างกัน ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของแนวร่วมฝ่ายค้านคือพวกเขามาจากพรรคที่ตั้งอยู่บนเชื้อชาติ ค่านิยมที่แตกต่าง ทำให้มีเป้าหมายแตกต่างกันด้วย
            ตัวอย่างเช่น DAP ประกอบด้วยคนเชื้อสายจีนเป็นหลัก เห็นว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียม จึงต้องการต่อสู้เรียกร้องความเท่าเทียมในสิทธิต่างๆ ส่วน PAS เป็นกลุ่มมุสลิมที่ต้องการให้ประเทศใช้กฎหมายการลงโทษแบบอิสลาม (Hudud laws) ประเด็น Hudud laws กลายเป็นเรื่องขัดแย้งระหว่าง DAP กับ PAS ถึงขั้นแกนนำ DAP บางคนประกาศว่าจะไม่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครของ PAS บางคนโจมตีว่า PAS ไม่ได้ร่วมมือกับแนวร่วมฝ่ายค้านอย่างจริงจัง จากเหตุดังกล่าวพรรคร่วมรัฐบาลจึงหยิบขึ้นมาโจมตีว่าแนวร่วมฝ่ายค้านนั้นเป็นกลุ่มที่เปราะบาง
            ประการที่สาม ประโยชน์ของสื่อทางเลือก ภายใต้มุมมองของแนวร่วมฝ่ายค้านที่เห็นว่าพรรคร่วมรัฐบาลยึดครองสื่อกระแสหลักจึงเน้นการใช้สื่อทางเลือก แต่ผู้รับสื่อดังกล่าวจำกัดจำเพาะกับคนบางกลุ่ม ส่วนใหญ่คือฐานเสียงเดิมของพรรคกับพวกคนรุ่นใหม่ แม้จะช่วยให้ฐานเสียงมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ยังเป็นที่ถกเถียงว่าสามารถช่วยเพิ่มจำนวนฐานเสียงอย่างเป็นกอบเป็นกำหรือไม่
            ประการที่สี่ ข้อวิพากษ์เรื่องนโยบายประชานิยม ในขณะที่สมาชิกแนวร่วมฝ่ายค้านโจมตีว่ารัฐบาลเอาเงินภาษีมาแจกประชาชน ทำให้รัฐเป็นหนี้จำนวนมาก ต้องขึ้นอัตราภาษี แต่การที่แนวร่วมฝ่ายค้านชูนโยบายประชานิยมเช่นกัน ทำให้เกิดข้อโต้แย้งว่าฝ่ายค้านชูนโยบายเดียวกับที่ใช้โจมตีรัฐบาลและกลายเป็นว่าเกิดการต่อสู้ว่านโยบายประชานิยมของฝ่ายใดดีกว่า
            ในการปราศรัยหาเสียงครั้งหนึ่ง นายกฯ นาจิบถึงกับกล่าวว่า “นโยบาย BR1M (ของรัฐบาล) มอบเงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 พันริงกิตต่อเดือน แต่การอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงของแนวร่วมฝ่ายค้านนั้น จะเกิดการรั่วไหลจำนวนมากเพราะคนรวยและคนต่างชาติจะได้ประโยชน์ด้วย”
วิเคราะห์ภาพรวมและสรุป:
            นักวิเคราะห์หลายท่านเห็นว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 13 ของประเทศมาเลเซีย พรรคร่วมรัฐบาลจะได้จัดตั้งรัฐบาลอีกสมัย ประเด็นที่ยังถกเถียงคือแนวร่วมฝ่ายค้านจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในมุมมองของฝ่ายค้านนั้นถ้าได้เสียงข้างมากจะเสมือนหนึ่งปฏิวัติการเมืองประเทศเลยทีเดียว แต่แม้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ถ้าได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าฝ่ายค้านก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น ตอกย้ำสถานการณ์การเมืองในประเทศที่เปลี่ยนแปลง พรรคร่วมรัฐบาลไม่อาจได้คะแนนเสียงข้างมากสองในสาม และยิ่งหากนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซะก์ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งซ้ำรอยอดีตนายกฯ อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี ยิ่งเพิ่มความฮึกเหิมแก่แนวร่วมฝ่ายค้าน
            แต่ความหวังของฝ่ายค้านใช่ว่าจะไร้อุปสรรค ทั้งอุปสรรคจากตัวเองและจากคู่แข่งของเขาซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ครองอำนาจปกครองมาตลอด 55 ปี มีเครือข่ายการเมืองทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นอย่างหนาแน่นลึกซึ้ง เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งมีประวัติอันยาวนาน มีนักการเมืองผู้คร่ำหวอดอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยและอดีตหัวหน้าพรรคอัมโน ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด
6 พฤษภาคม 2013
ชาญชัย คุ้มปัญญา

ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ สถานการณ์โลก” ไทยโพสต์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 6026 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ..2556
---------------------
บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง:
(อัพเดท 30 เม.ษ. 20.10 น.) นักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าหากพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง หรือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะขาด ตลาดทุนตลาดเงินมาเลเซียจะเกิดการเทขายทันที
(อัพเดท 1 พ.ค. 20.30 น.) ข้อมูลล่าสุด นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะได้เป็นรัฐบาลอีกสมัย แต่จะได้เสียงข้างมากในสภาสองในสามหรือไม่ยังเป็นที่สงสัย
(อัพเดท 3 พ.ค.10.10 น.) การเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากต้องดู “ผลการเลือกตั้ง” ยังต้องดู “ผลกระทบ” หลังการเลือกตั้งด้วย และหวังว่าจะไม่เกิดเหตุวุ่นวายหลังประกาศ “ผลการเลือกตั้ง”
(อัพเดท 6 พ.ค. 00.30 น.) ถ้าผลคะแนนพรรคร่วมรัฐบาลไม่ชนะขาด สังคมอาจเกิดภาวะเสถียรภาพสั่นคลอนชั่วขณะ

บรรณานุกรม:
1. Lee Hock Guan, Malaysia in 2007: Abdullah Administration under Siege, Southeast Asian Affairs, Vol. 2008, pp.187-206.
2. Najib Warns Anwar Malaysia Election Win Spells Disaster, Bloomberg, 17 April 2013, http://www.bloomberg.com/news/2013-04-17/najib-warns-anwar-malaysia-election-win-spells-disaster.html
3. GE13: ‘Hudud if PR comes to power’, The Star, 24 April 2013, http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2013/4/24/nation/13015200&sec=nation
4. GE13: Don’t vote for PAS, says DAP man, The Star, 28 April 2013, http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2013/4/28/nation/13037605&sec=nation
5. Transformation Is Better Than ‘Reform’ – Najib, The Kuala Lumpur Post, 1 May 2013, http://www.kualalumpurpost.net/transformation-is-better-than-reform-najib/
6. Manifesto Rakyat, Last updated Apr 15, 13:10, http://www.pakatanrakyat.my/files/ENG-Manifesto-BOOK.pdf
----------------------

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)
มีติดตัวไว้ครับ

Go to Thailand. Health Insurance Required.

Go to Thailand. Health Insurance Required.
Start 3,000 Bath/month

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada
สนใจคลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada
วิตามิน Centrum ลดเกือบ 40% ... คลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์
รับส่วนลดพิเศษหลายอย่าง

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก
https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ
ซื้อประกันออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ติดต่อ 24 ชม.

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ
ซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สอบถาม 24 ชม. สนใจคลิกดูก่อน

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือโทร 091-0597905