ความก้าวหน้าระบบโอนเงิน SPFS ของรัสเซีย

SPFS เป็น “ระบบส่งข้อความทางการเงิน” หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือระบบโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินที่รัสเซียเป็นเจ้าของ เป็นอีกทางเลือกนอกจากใช้ระบบ SWIFT ที่รัฐบาลสหรัฐฯ กับพวกมีอิทธิพลควบคุม

           SPFS เป็น “ระบบส่งข้อความทางการเงิน” หรือพูดให้เข้าใจง่ายคือระบบโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินที่รัสเซียเป็นเจ้าของ ข้อมูลกุมภาพันธ์ 2023 มีผู้ใช้ 469 รายนาม จาก 14 ประเทศ โดยเป็นต่างชาติ 115 รายนาม

            รายนามคือชื่อบัญชีที่ติดต่ออาจเป็นบุคคลหรือในนามสถาบัน

            รัฐบาลรัสเซียสร้าง SPFS เมื่อปี 2014 หลังหลายประเทศคว่ำบาตรการทำธุรกรรมการเงินกับตน กลายเป็นทางเลือกการโอนเงินใหม่นอกเหนือ SWIFT อันเป็นระบบหลักใช้ทั่วโลก

            ประเทศใดที่เป็นสมาชิก SPFS จะสามารถติดต่อซื้อขายโอนเงินกับรัสเซียได้ง่าย

            ในขณะเดียวกันจีนมีระบบของตัวเองด้วย

ระบบ SPFS ลดการใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐ :

            กุมภาพันธ์ 2023 ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนับว่าจะมีความสำคัญน้อยลง นานาชาติลดการใช้ดอลลาร์

            รัฐบาลรัสเซียตั้งเป้าพัฒนาระบบชำระบัญชีระหว่างประเทศอีกแบบ ที่ไม่จำต้องพึ่งพาระบบดั้งเดิมอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะชาติตะวันตกกีดกันรัสเซียออกจากระบบเดิมที่อยู่

            นับวันการค้าระหว่างประเทศที่ชำระเงินด้วยสกุลรูเบิลมีแต่จะเพิ่มขึ้น และตั้งเป้าจะให้เพิ่มสูงขึ้นไปอีก

วิเคราะห์ :

          1. เป็นส่วนหนึ่งของการปิดล้อม การสร้างขั้ว

            การกีดกันรัสเซียออกจากระบบชำระเงิน SWIFT เป็นมาตรการสำคัญเพื่อปิดล้อมรัสเซียทางเศรษฐกิจ ทำให้นานาชาติยากจะติดต่อค้าขายกับรัสเซีย พูดง่ายๆ คือการตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินโลกที่รัฐบาลสหรัฐฯ กับพวกมีอิทธิพลควบคุมอยู่

            รัฐบาลรัสเซียจึงแก้เกมด้วยการการสร้างระบบชำระเงินของตนเอง (SPFS) และโต้กลับประกาศลดการใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสื่อกลางทางการเงิน

          1.1 เศรษฐกิจจีนใหญ่เกินไปที่จะคว่ำบาตรหรือไม่

            ในอนาคตความเป็นปรปักษ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เกิดคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะกระชับการปิดล้อมด้วยการตัดจีนออกจาก SWIFT ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก เกิดผลกระทบมหาศาลทั้งต่อสหรัฐฯ และโลก

            ในอีกมุมหนึ่งขนาดเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกและกำลังจะเป็นอันดับ 1 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่กล้าตัดจีนออกจาก SWIFT เว้นแต่วันที่รัฐบาลสหรัฐฯ กับพวกมีความพร้อมมากพอ

          2. การเงินโลกหลายระบบ

            ขนาดเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่มหาศาลกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกระตุ้นให้ชาติมหาอำนาจสร้างระบบเงินของตนขึ้นมาก อาจเรียกว่าหลายแพลตฟอร์ม (platform) ถ้ามองว่าเป็นระบบถ่ายโอนข้อมูลออนไลน์

            ในที่สุด บางคนบางประเทศอาจใช้ระบบการเงินหลายแบบพร้อมกันตามความเหมะสม

22 กุมภาพันธ์ 2023
ชาญชัย คุ้มปัญญา

-----------------------

อ้างอิง :

1. More countries join Russia’s SWIFT alternative – Central Bank. (2023, February 18). RT. Retrieved from https://www.rt.com/business/571628-russia-swift-alternative-member-countries/

2. US dollar to lose global dominance – Putin. (2023, February 18). RT. Retrieved from https://www.rt.com/business/571829-dollar-euro-lose-status-putin/