เลือกตั้งกลางเทอม 2022 ฝ่ายประชาธิปไตยแพ้?

ผลโพล AP-NORC ตอกย้ำข้อสรุปประธานาธิบดีไบเดนสอบตก ประชาธิปไตยอเมริกามีปัญหา คนอเมริกันมองแง่ลบต่อการเมือง ทั้งยังชี้ผลเลือกตั้งกลางเทอมอีกด้วย

            ตุลาคม The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (AP-NORC) รายงานผลโพลล่าสุดสะท้อนความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยของคนอเมริกันก่อนเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่กำลังจะถึง สรุปสาระสำคัญดังนี้

            1. ในภาพรวม คนอเมริกัน 74% คิดว่าประเทศกำลังไปผิดทิศผิดทาง 25% เท่านั้นที่เห็นว่าประเทศกำลังไปในทางที่ถูกต้อง

            2. 56% ให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนสอบตก (disapprove) 42% ให้สอบผ่าน เฉพาะด้านเศรษฐกิจ 63% ให้สอบตก มีเพียง 36% เท่านั้นที่ให้สอบผ่าน

            3. เมื่อถามถึงการทำงานของรัฐสภา (ส.ส.กับส.ว.) 78% ให้สอบตก 21% ให้สอบผ่าน

            4. 76% เห็นว่าเศรษฐกิจแย่ 23% เห็นว่าเศรษฐกิจดี เมื่อจำแนกรายละเอียด 28% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเศรษฐกิจแย่มาก (Very poor) 36% เห็นว่าเศรษฐกิจแย่ในระดับหนึ่ง (Somewhat poor)

            5. ด้านฐานะการเงินครอบครัว 54% ตอบว่าดีหรือค่อนข้างดี 46% ตอบว่าแย่หรือค่อนข้างแย่

            6. 67% ไม่พอใจกับสิ่งที่กำลังเกิดในประเทศ มีเพียง 17% ตอบว่าพอใจ และเมื่อถามคำถามเดียวกันนี้ในระดับรัฐที่อาศัยอยู่ 44% ไม่พอใจ 32% พอใจ 24% เฉยๆ ถามระดับชุมชนที่อาศัยอยู่พบว่า 33% ไม่พอใจ 37% พอใจ 30% เฉยๆ

            7. ในประเด็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้จากประเทศ 42% ไม่พอใจ 34% พอใจ 23% เฉยๆ

            8. ถามคนอเมริกันตรงๆ ประชาธิปไตยอเมริกันกำลังทำงานอย่างดีหรือไม่ 52% ตอบว่าไม่ (ในเชิงแย่) 47% ตอบว่าดี

            9. เลือกตั้งกลางเทอมนี้ 41% อยากให้พรรคเดโมแครท (ฝ่ายรัฐบาล) ครองสภาล่าง 34% อยากให้พรรครีพับลิกันครองสภาล่าง และเป็นตัวเลขเดียวกันเมื่อถามว่าอยากให้พรรคใดครองสภาบน ที่เหลืออีก 24% ยังไม่ตัดสินใจ

            10. 77% เห็นว่าเลือกตั้งกลางเทอมสำคัญมาก (Extremely/Very important) มีผลต่ออนาคตประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ กฎหมายการทำแท้ง

            11. สอบถามสภาพหรือลักษณะการเมืองภายในประเทศ 60% ตอบว่าแย่ (มองแง่ลบต่อการเมือง) 15% ตอบว่าดี (มองแง่บวก) 24% เฉยๆ

            12. 37% คิดว่าพรรครีพับลิกันบริหารเศรษฐกิจได้ดี 27% ตอบว่าพรรคเดโมแครท และอีก 12% เห็นว่าทั้ง 2 พรรคบริหารเศรษฐกิจได้ดี

            13. 33% เชื่อมือรีพับลิกันในด้านนโยบายต่างประเทศ 31% ให้คะแนนพรรคเดโมแครท และ 16% เห็นว่าทั้ง 2 พรรคล้วนทำได้ดี

            14. เมื่อถามว่าสินค้าแพงเกิดจากนโยบายรัฐบาลไบเดนหรือจากปัจจัยนอก 44% ตอบว่ามาจากรัฐบาล 55% เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องรัฐบาล

            15. คิดว่าเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้จะนับคะแนนอย่างถูกต้องหรือไม่ 47% ตอบว่ามั่นใจ 24% มั่นใจพอควร (moderate) 28% ไม่มั่นใจ

            16. ถามว่าเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบถัดไป (2024) อยากให้ใครลงสมัคร ปรากฏว่าชื่อโจ ไบเดน กับโดนัลด์ ทรัมป์ ได้คะแนนเท่ากันคือ 29%

            ในการหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมประธานาธิบดีไบเดนอ้างว่าตนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพร้อมกับชี้ว่าทรัมป์เป็นฝ่ายตรงข้าม ผลโพล AP-NORC สามารถตีความใน 2 กรอบคือกรอบการแข่งขันระหว่าง 2 พรรคการเมืองกับกรอบการเมืองภาพรวม ดังนี้

ฝ่ายประชาธิปไตยไบเดนแพ้?

            ประธานาธิบดีโจ ไบเดนกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กับ MAGA Republicans (พวกที่สนับสนุนทรัมป์อย่างเข้มข้น) เป็นพวกสุดโต่ง (an extremism – ไม่ใช่พวกประชาธิปไตย) เป็นพวกนิยมความรุนแรง จงเกลียดจงชัง สร้างความแตกแยก ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ไม่เชื่อหลักนิติธรรม ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง สนับสนุนพวกที่ปฏิเสธผลการเลือกตั้ง รวมความแล้วประธานาธิบดีไบเดนตีตราว่าเป็นพวกกึ่งเผด็จการ (semi-fascism) คุกคามบั่นทอนประชาธิปไตย

            ไบเดนพยายามชี้ว่าตน (พรรคเดโมแครท) เป็นฝ่ายประชาธิปไตย ส่วนทรัมป์อยู่ฝ่ายตรงข้าม เชิญชวนให้คนอเมริกันเข้าคูหา ถ้าต้องการปกป้องประชาธิปไตยขอให้เลือกพรรคเดโมแครท

            ผลโพล AP-NORC มองลบต่อการบริหารของรัฐบาลไบเดน แต่ไม่ได้ชี้ว่าเดโมแครทจะแพ้เลือกตั้งหมดรูป อีกทั้งการเลือกตั้งส.ส.กับส.ว.ขึ้นกับปัจจัยของรัฐนั้นด้วย (ควรแยกให้ชัดระหว่างเลือกประธานาธิบดี ส.ส. ส.ว.) นักวิเคราะห์บางคนคาดว่าเดโมแครทน่าจะเสียที่นั่งไปบ้าง

            ถ้ายึดความคิดแบบไบเดน หากพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้ง ได้ส.ส. ส.ว.มากขึ้น จะตีความว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่อยู่ “ฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตย” ใช่หรือไม่ ซึ่งไม่น่าจะใช่เพราะหลายคนอาจเลือกเพราะไม่พอใจสภาพเศรษฐกิจ เห็นว่ารัฐบาลไบเดนไม่เก่ง รีพับลิกันที่เป็นฝ่ายค้านเป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่ ประวัติศาสตร์การเมืองอเมริการะยะหลังให้ข้อสรุปว่าเลือกตั้งอเมริกาแค่สลับขั้วการเมืองไปมาเท่านั้นเอง

ประชาธิปไตยอเมริกากำลังแพ้ :

            ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฉบับล่าสุด 2022 ย้ำความสำคัญของการปกป้องประชาธิปไตยทั้งในประเทศกับระดับโลก ประชาธิปไตยอยู่คู่กับอเมริกา สหรัฐเป็นผู้นำโลกกำลังสร้างพันธมิตรแนวร่วมประชาธิปไตยแข่งกับพวกเผด็จการ (Autocrats)

            สหรัฐจะร่วมมือกับทุกประเทศที่เป็นชาติประชาธิปไตย มีผลประโยชน์และยึดถือคุณค่าเดียวกัน และจะร่วมมือกับประเทศที่สนับสนุนระเบียบโลกที่ตั้งบนกฎเกณฑ์ จะกดดันให้ทุกชาติเคารพและพัฒนาประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ให้ประชาธิปไตยของพวกเขาเข้มแข็งขึ้น

            นโยบายเศรษฐกิจใหม่เน้นร่วมมือกับชาติพันธมิตรหุ้นส่วน กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework) เป็นตัวอย่าง ตั้งโครงการ Partnership for Global Investment and Infrastructure (PGII) ที่มุ่งลงทุนในเหล่าประเทศกำลังพัฒนา รวมความแล้วสหรัฐจะร่วมมือกับชาติประชาธิปไตยลึกซึ้งขึ้น

            กันยายน 2021 CNN รายงานผลโพล SSRS ระบุว่าชาวอเมริกัน 56% เห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศกำลังถูกทำลาย 51% คิดว่ากรรมการเลือกตั้งสามารถเปลี่ยนผลเลือกตั้งให้ออกมาอย่างที่พวกเขาต้องการ เมื่อเจาะผู้ตอบแบบสอบถาม 75% ของพวกรีพับลิกันจะสรุปว่าประชาธิปไตยประเทศกำลังถูกทำลาย เทียบกับ 46% ของพวกเดโมแครทที่คิดเช่นนั้น ต้นเหตุเรื่องนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ทรัมป์อ้างว่าเขาแพ้เลือกตั้ง (ประธานาธิบดีสมัยที่ 2) เพราะโดนโกงเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ

            ผลโพลล่าสุดของ AP-NORC เรื่องการนับคะแนนตอกย้ำคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยไม่เชื่อถือกระบวนการเลือกตั้ง

            ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐมักโทษประเทศนั้นประเทศนี้ว่าเลือกตั้งไม่โปร่งใส ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ยอมรับรัฐบาลของประเทศที่โกงเลือกตั้ง บัดนี้คนอเมริกันชี้ว่าประเทศสหรัฐนี่แหละที่เลือกตั้งไม่โปร่งใส

            หลักฐานประชาธิปไตยสหรัฐถดถอยมีมากมาย ข้อมูลของหลายสถาบันชี้ว่าประชาธิปไตยอเมริกาถดถอยตามลำดับไม่ว่าพรรคใดจะเป็นรัฐบาล

            ไม่มีประเทศใดเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ ความเป็นประชาธิปไตยของอเมริกาเหนือกว่าหลายประเทศ แต่ประชาธิปไตยอเมริกานับวันจะถดถอย การจะอ้างว่าเป็นผู้นำโลกเสรีประชาธิปไตยนับวันมีข้อสงสัยว่าสมเหมาะแค่ไหน คำกล่าวอ้างดังกล่าวหมายถึงอย่างไรกันแน่ ดูเหมือนว่าฝ่ายประชาธิปไตยกำลังเข้าใกล้ฝ่ายอำนาจนิยมมากขึ้นทุกที ประชาธิปไตยอเมริกากำลังแพ้ใช่หรือไม่

6 พฤศจิกายน 2022
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ “สถานการณ์โลก” ไทยโพสต์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 9489 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

---------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง : 
โอบามากับฮิลลารีโจมตีทรัมป์ว่าเป็นอำนาจนิยม บ่อนทำลายประชาธิปไตย ชาวอเมริกันจำนวนมากเดือดร้อน ต้องเลือกพรรคเดโมแครทเพื่อถ่วงดุลรัฐบาล คำถามคือจริงหรือที่เลือกเดโมแครทเป็นคำตอบ
กระแสต่อต้านทรัมป์มีจริงแต่ไม่แรงอย่างที่หลายฝ่ายนำเสนอ รัฐบาลสามารถบริหารประเทศตามแนวทางของตนต่อไป ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

บรรณานุกรม :

1. Associated Press-NORC Center. (2022, October 19). Few think our democracy is working well these days. Retrieved from https://apnorc.org/projects/few-think-our-democracy-is-working-well-these-days/

2. CNN Poll: Most Americans feel democracy is under attack in the US. (2021, September 15). CNN. Retrieved from https://edition.cnn.com/2021/09/15/politics/cnn-poll-most-americans-democracy-under-attack/index.html

3. Many remain critical of state of US democracy: AP-NORC poll. (2022, October 18). AP. Retrieved from https://apnews.com/article/2022-midterm-elections-presidential-election-2020-democracy-33823de7f22a601a192fc82eeb88e630

4. President Biden Delivers Remarks on Democracy From Philadelphia. (2022, September 1). C-SPAN. Retrieved from https://www.c-span.org/video/?522563-1/president-biden-delivers-remarks-democracy-philadelphia

5. President Biden Remarks at DNC Event in Washington, D.C. (2022, November 2). C-SPAN. Retrieved from https://www.c-span.org/video/?524007-1/president-biden-delivers-remarks-democracy-midterm-elections

------------------------