แนวคิดเกาหลีใต้มีอาวุธนิวเคลียร์ของตนเอง

สมดุลอินโด-แปซิฟิกจะเปลี่ยนไปถ้าเกาหลีใต้มีอาวุธนิวเคลียร์ และหากคิดจะใช้นิวเคลียร์ของสหรัฐต้องถามว่าหากวันหนึ่งสหรัฐห้ามติดต่อค้าขายกับจีน เกาหลีใต้พร้อมทำตามหรือไม่

            นับจากเกาหลีเหนือทดลองจุดระเบิดนิวเคลียร์เมื่อปี 2006 และทำต่อเนื่องอีกหลายครั้ง ภัยนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเป็นจริงเป็นจังทันที ยุทธศาสตร์การทูตนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสำแดงฤทธิ์อีกครั้ง รัฐบาลเกาหลีใต้หารือเรื่องนี้กับสหรัฐเสมอ ทั้งคู่แสดงท่าทีตรงกันต่างกันเพียงขั้นตอนรายละเอียด

เกาหลีเหนือยืนยันต้องมีอาวุธนิวเคลียร์ :

            รัฐบาลเกาหลีเหนือยึดความคิดว่าสหรัฐจะโจมตีตนด้วยระเบิดนิวเคลียร์ จึงต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ตามแนวคิดป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ กองกำลังนิวเคลียร์เกาหลีเหนือมีเพื่อต้านภัยคุกคามจากนิวเคลียร์สหรัฐ

            ในยุคสงครามเย็น สหรัฐประจำการอาวุธนิวเคลียร์หลายชนิดในเกาหลีใต้ เคยคิดใช้อย่างจริงจังในสงครามเกาหลี

            สื่อเกาหลีเหนือ KCNA ให้ข้อมูลว่าสหรัฐมีนโยบายโจมตีเกาหลีเหนือด้วยอาวุธนิวเคลียร์มานานหลายทศวรรษแล้ว สหรัฐกำหนดให้เกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่จะชิงโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อน

            จึงเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเกาหลีเหนือที่จะป้องกันตนเองด้วยการเสริมขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ตราบเท่าที่สหรัฐยังใช้นโยบายข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในมุมมองของเกาหลีเหนืออาวุธนิวเคลียร์คือเครื่องมือป้องกันการคงอยู่ของระบอบ จะไม่ยอมแลกสิ่งนี้กับสิ่งใดๆ

            ไม่ว่าจะใช้มุมมองของฝ่ายใดคาบสมุทรเกาหลีเป็นอีกแห่งที่ภัยสงครามนิวเคลียร์คุกรุ่นเรื่อยมา รัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายให้คาบสมุทรปลอดนิวเคลียร์

แนวคิดสหรัฐอยากติดตั้งนิวเคลียร์ที่เกาหลีใต้ :

            รายงาน Ground-Based Intermediate-Range Missiles in the Indo-Pacific ของ RAND เมื่อปี 2022 ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐคิดติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและญี่ปุ่น

            แผนติดตั้งนิวเคลียร์อินโด-แปซิฟิกน่าจะเทียบเคียงกับ “Nuclear sharing” ความร่วมมือด้านอาวุธนิวเคลียร์ของนาโต ข้อมูลปี 2019 ระบุว่าสหรัฐมีระเบิดนิวเคลียร์ B61 จำนวน 150 ลูกที่อยู่ในยุโรปภายใต้ Nuclear sharing การตัดสินใจใช้อาวุธเป็นระบบตัดสินใจร่วม สหรัฐจะเป็นผู้เตรียมอาวุธให้พร้อมใช้งาน ส่วนชาติยุโรปทำหน้าที่ปล่อยอาวุธ ส่งเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการ

            ดังที่เคยนำเสนอในบทความก่อนแล้วว่า เกาหลีใต้เป็นพันธมิตรสหรัฐตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบันมีทหารอเมริกันในเกาหลีใต้กว่า 26,000 นาย แต่การคงอยู่มีปัญหาบางประการ ที่เอ่ยถึงมากคือการแบ่งเบาภาระงบประมาณจากเกาหลีใต้ ประเด็นสำคัญกว่านั้นคือจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้จึงต้องระมัดระวังหากทำเรื่องที่จีนกังวลใจ สมัยประธานาธิบดีมุน แจ-อิน (Moon Jae-in) รัฐบาลเกาหลีใต้แสดงท่าทีว่ายังไม่ต้องการนิวเคลียร์ จึงต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลชุดปัจจุบันและอนาคต

            ที่ผ่านมาการคงอยู่ของฐานทัพอเมริกันมุ่งชี้ว่าเพื่อป้องกันเกาหลีเหนือ แต่การติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางไม่อาจอ้างเหตุผลนั้นอีก เกาหลีใต้ต้องใคร่ครวญว่าหวังร่วมหัวจมท้ายกับสหรัฐหรือจะเป็นประเทศที่มีอิสระด้านการป้องกันประเทศ เพราะจะสัมพันธ์กับด้านอื่นๆ ทั้งหมด หากวันหนึ่งสหรัฐประกาศคว่ำบาตรห้ามติดต่อค้าขายกับจีน รัฐบาลเกาหลีใต้พร้อมทำตามหรือไม่ จีนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี 2003 แล้ว

แนวคิดมีอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเอง :

            ในขณะที่มีแนวคิดว่ารัฐบาลสหรัฐอยากติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่นี่ ความคิดอีกกระแสดังขึ้นนั่นคือเกาหลีใต้ควรมีอาวุธนิวเคลียร์ของตนเอง

            ผลโพลของ Chicago Council on Foreign Relations เมื่อกุมภาพันธ์ 2022 พบว่าคนเกาหลีใต้ 71% เห็นด้วยที่ประเทศจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองเพื่อป้องปรามเกาหลีเหนือ พฤษภาคมปีเดียวกันโพลของ Asan Institute for Policy Studies ให้ผลตรงกัน คนเกาหลีใต้ 70.2% อยากให้ประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์ 63.6% อยากให้ประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองแม้จะโดนคว่ำบาตรเพราะการสร้างอาวุธนี้ก็ตาม

            จากฐานคิดว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นจริง รัฐบาลสหรัฐคงไม่เสี่ยงร่วมสงครามนี้ ไม่ต้องการให้ประเทศตัวเองเป็นพื้นที่หัวรบนิวเคลียร์หล่นใส่ แม้เกาหลีใต้กับสหรัฐมีสนธิสัญญาป้องกันประเทศต่อกัน

            แนวคิดนี้น่าสนใจเพราะนับวันคนเกาหลีใต้ที่เห็นด้วยเพิ่มขึ้น

            ในแง่เทคโนโลยี นักวิชาการบางคนมั่นใจว่าเกาหลีใต้สามารถสร้างทั้งตัวหัวรบกับระบบปล่อยนิวเคลียร์ (เกาหลีใต้สร้างขีปนาวุธพิสัยกว่าพันกิโลเมตรของตัวเองได้แล้ว)

            Lee Jung-hoon จาก Yonsei University ให้ความเห็นว่าแม้จะใช้นโยบายคาบสมุทรปลอดนิวเคลียร์มาหลายปีแต่ไม่อาจห้ามการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่ 7 (ครั้งต่อไป) ที่เกาหลีเหนือกำลังจะทำและคงไม่หยุดเท่านี้ เป็นหลักฐานว่านโยบายดังกล่าวล้มเหลว วิธีการเดิมๆ ที่ใช้มา 2 ทศวรรษล้มเหลว ควรหาแนวทางใหม่

            บางคนถึงกับพูดว่าถ้าเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่ 7 เกาหลีใต้ควรถอนตัวออกจาก NPT ทันที ข้อนี้จะเป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลจีนที่จะต้องกดดันเกาหลีเหนือระงับโครงการอาวุธนิวเคลียร์แทนที่จะสุ่มเสี่ยงให้ตึงเครียดกว่าเดิม อีกทั้งเป็นไปได้ว่าหากเกาหลีใต้ถอนตัวออกจาก NPT ญี่ปุ่นจะทำตามด้วย

            บรรทัดสุดท้ายของแนวคิดนี้คือถ้าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ เกาหลีใต้จะขอมีด้วย เรื่องที่จะพึ่งหวังการปกป้องจากสหรัฐไม่น่าเชื่อถือ

            Cheong Seong-chang จาก Sejong Institute ชี้ว่าในยามนี้สหรัฐต้องหวังความร่วมมือจากพันธมิตรที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ เกาหลีใต้มีศักยภาพดังกล่าวสามารถสร้างนิวเคลียร์ 4,000 หัวรบ และสามารถผลิตลูกแรกภายใน 2-3 ปี คำถามคือจะเริ่มผลิตเมื่อไหร่

            นักวิชาการบางคนคิดว่าเกาหลีใต้มีแผนสร้างเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ด้วย กันยายน 2021 เกาหลีใต้ทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำที่สร้างเอง เป็นไปได้ว่าเป้าหมายในระยะแรกคือขีปนาวุธที่มีพิสัยไม่เกิน 800 กิโลเมตร

            เกาหลีใต้จะมีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่เป็นประเด็นที่วิพากษ์ได้อีกมาก ที่สุดแล้วนักวิชาการบางคนคิดว่าถ้าจำเป็นจริงๆ ย่อมต้องมีไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตาม

มุมมองจากสหรัฐ รัสเซีย จีน :

            ถ้าข้อสรุปคือต้องมีอาวุธนิวเคลียร์ คำถามตามมาคือรัฐบาลสหรัฐจะเห็นชอบหรือไม่ ถ้าสหรัฐตั้งเป้าว่าต้องเป็นระบบคล้าย Nuclear sharing ที่ทำกับยุโรป เอื้อให้สหรัฐมีอิทธิพลในเกาหลีใต้ต่อไป รักษาความเป็นมหาอำนาจผู้ครองความเป็นเจ้า

            ในอดีตรัฐบาลสหรัฐเกลี้ยกล่อมห้ามอินเดียสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของตนเอง เสนอให้อินเดียเข้าร่วม Nuclear sharing และจะป้องกันอินเดียหากโดนโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ แต่รัฐบาลอินเดียปฏิเสธ ทุกวันนี้อินเดียจึงมีอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเอง

            รัฐบาลเกาหลีใต้จะตอบคำถามนี้อย่างไร บรรดานักการเมืองมีอิสระมากพอที่จะตัดสินใจบนผลประโยชน์แห่งชาติของตนแค่ไหน เป็นประเด็นที่น่าติดตาม

            ไม่ว่าเกาหลีใต้จะมีขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ Tactical ballistic missile พิสัย 150 - 300 กิโลเมตร ล้วนตีความได้ว่ากระทบความมั่นคงของจีนกับรัสเซีย ลำพังกระทบเกาหลีเหนือก็กระทบต่อจีนแล้ว

            จีนกับรัสเซียคงไม่เห็นด้วยแน่นอน ที่ผ่านมาการคงอยู่ของฐานทัพอเมริกันมุ่งชี้ว่าเพื่อป้องกันเกาหลีเหนือ แต่การติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางยากจะอ้างว่ามีไว้เพื่อยิงเกาหลีเหนือ

            ประเด็นสุดท้ายที่เกาหลีใต้ต้องใคร่ครวญคือต้องการร่วมหัวจมท้ายกับสหรัฐ หรือจะเป็นประเทศที่มีอิสระด้านการป้องกันประเทศ เพราะจะสัมพันธ์กับด้านอื่นๆ ทั้งหมด หากวันหนึ่งสหรัฐประกาศคว่ำบาตรห้ามติดต่อค้าขายกับจีน รัฐบาลเกาหลีใต้พร้อมทำตามหรือไม่

4 กันยายน 2022
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ “สถานการณ์โลก” ไทยโพสต์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 9426 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565)

---------------------------บทความที่เกี่ยวข้อง : 
สหรัฐฯ หวังติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้และไทย เป้าหมายหลักคือต่อต้านจีน อเมริกาครองความเป็นเจ้าในอินโด-แปซิฟิก
แถลงการณ์ 5 ชาตินิวเคลียร์ตอกย้ำโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจเป็นไปได้น้อยมาก แต่การเผชิญหน้าช่วงชิงยังคงอยู่ ประเทศใดจะเป็นเหยื่อรายต่อไป

บรรณานุกรม :

1. Asan Institute for Policy Study. (2022, May 22). Asan Institute Releases the Asan Report “South Korean Public Opinion on ROK-U.S. Bilateral Ties”. Retrieved from http://en.asaninst.org/contents/asan-institute-releases-the-asan-report-south-korean-public-opinion-on-rok-u-s-bilateral-ties/

2. Blinken reaffirms U.S. commitment to NPT, citing threats posed by N. Korea, Iran. (2022, August 2). Yonhap. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20220802000253325?section=nk/nk

3. Chicago Council on Global Affairs. (2022, February 21). Thinking Nuclear: South Korean Attitudes on Nuclear Weapons. Retrieved from https://www.thechicagocouncil.org/research/public-opinion-survey/thinking-nuclear-south-korean-attitudes-nuclear-weapons

4. Denuclearization of Korean Peninsula Is Invariable Will of Army and People of DPRK: Rodong Sinmun. (2014, January 22). KCNA. Retrieved from http://www.kcna.co.jp/item/2014/201401/news22/20140122-06ee.html

5. DOUBLE ASYMMETRY: THE INEVITABILITY OF AN ARMS RACE ON THE KOREAN PENINSULA. (2022, June 22). warontherocksdotcom. Retrieved from https://warontherocks.com/2022/06/double-asymmetry-the-inevitability-of-an-arms-race-on-the-korean-peninsula/

6. KCNA Commentary Slams U.S. for Systematically Increasing Nuclear Threats to DPRK, KCNA. (2013, March 6). KCNA. Retrieved from http://www.kcna.co.jp/item/2014/201401/news22/20140122-06ee.html

7. Maddock, Shane J. (2010). Nuclear Apartheid: The Quest for American Atomic Supremacy from World War II to the Present. USA: The University of North Carolina Press.

8. RAND. (2022). Ground-Based Intermediate-Range Missiles in the Indo-Pacific. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA393-3.html

9. South Korea’s home-grown rocket deploys satellite. (2022, June 21). Asia Times. Retrieved from https://asiatimes.com/2022/06/south-koreas-home-grown-rocket-deploys-satellite/

10. S. Korea's exports to China rise over 160 times in 30 years. (2022, August 20). Yonhap. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20220823000800320?section=business/industry

11. The pros and cons of a nuclear South Korea. (2022, July 25). Asia Times. Retrieved from https://asiatimes.com/2022/07/the-pros-and-cons-of-a-nuclear-south-korea/

12. U.S., S. Korea see 'eye-to-eye' on need to denuclearize Korean Peninsula: State Dept. (2021, November 9). Yonhap. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20211109000200325?section=national/diplomacy

-----------------------