เมื่อนานาชาติถามหาความชอบธรรมการสอดแนมของสหรัฐฯ

จากข้อมูลที่นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน อดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอและสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ  (National Security Agency หรือ NSA) ส่งมอบให้แก่สื่อบางฉบับ ข้อมูลดังกล่าวชี้ว่า NSA ดักฟังโทรศัพท์คนฝรั่งเศสกับสเปนหลายสิบล้านครั้งภายในเวลาเพียงเดือนเดียว ในเวลาไล่เลี่ยงกันสื่อบางฉบับเผยแพร่ข้อมูลชิ้นหนึ่งชี้ว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ สอดแนมผู้นำ 35 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐฯ อย่างเยอรมนี ฝรั่งเศส เม็กซิโก บราซิลและหลายประเทศในสหภาพยุโรป กับประเทศที่เป็นปรปักษ์อย่างคิวบาและเวเนซุเอลา การสอดแนมที่ไม่ใช่เรื่องใหม่กลายเป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสำคัญขึ้นมาทันที
การสอดแนมผู้นำประเทศและประชาชนจำนวนมาก:
            การสอดแนมผู้นำประเทศโดยเฉพาะพันธมิตรหรือมิตรประเทศกลายเป็นประเด็นร้อนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ใจความสำคัญที่หยิบยกขึ้นมาพูดคือเมื่อเป็นมิตรต่อกันไยจึงต้องสอดแนม อะไรคือจุดมุ่งหมายของการกระทำดังกล่าว เมื่อสื่อพยายามจี้ถามรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ นายเจย์ คาร์นีย์ (Jay Carney) โฆษกทำเนียบขาวให้คำตอบว่าขณะนี้ไม่ได้ดักฟังและอนาคตจะไม่ดักฟังโดยไม่ยอมตอบว่าก่อนหน้านี้เคยดักฟังหรือไม่ ด้านคุณอังเกลา แมร์เคิล (Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีเยอรมันถึงกับกล่าวว่า “เรายังเป็นพันธมิตร... แต่การเป็นพันธมิตรจะต้องตั้งบนความไว้ใจต่อกัน”
            ส่วนประเด็นการดักฟังประชาชนฝรั่งเศสกับสเปนจำนวนนับหมื่นนับแสนคนถูกตั้งคำถามเช่นกันว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร รัฐบาลสหรัฐฯ อ้างเหตุผลเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายแต่จำต้องสอดแนมคนนับหมื่นนับแสนหรือ
            หลายประเทศในยุโรปร่วมแสดงจุดยืนว่าการสอดแนมประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การสอดแนมจะต้องกระทำในกรอบเพื่อยับยั้งการก่อการร้าย ต่อต้านอาชญากรรมและป้องกันสงคราม เป้าหมายการสอดแนมต้องชัดเจนชอบธรรม นอกเหนือจากนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้

รัฐบาลทุกประเทศต่างรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าการสอดแนมมีวัตถุประสงค์หลายข้อ:
            ถ้าจะวิพากษ์อย่างเป็นกลาง รัฐบาลทุกประเทศต่างรู้อยู่แก่ใจว่าการสอดแนมมีวัตถุประสงค์หลายประการ ไม่เพียงการต่อต้านการก่อการร้ายหรือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติเท่านั้น แต่ไหนแต่ไรเรื่องของการข่าวให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านการทหารมากที่สุด เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด
            สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีบทบาทระหว่างประเทศมากและมีพลังอำนาจทางทหารมาก ย่อมต้องมีขีดความสามารถด้านการข่าวอย่างสูงและทำงานอย่างแข็งขัน สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ที่กำลังกล่าวถึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ดี หน้าที่หลักคือการเก็บรวบรวมข่าวกรองต่างประเทศและต่อต้านการสอดแนมการจารกรรมจากต่างชาติ โดยจะรวบรวมข้อมูลผ่านทุกช่องทาง ผ่านสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เช่น สัญญาณวิทยุ สัญญาณตามสายและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทุกรูปแบบ (อีเมล ข้อความสั้นหรือ SMS ล้วนอยู่ในข่ายทั้งสิ้น) ความสามารถของ NSA ยังมีมากกว่านี้ เช่น สามารถดักฟังเสียงสนทนาระหว่างนักบินกับผู้ควบคุมทางภาคพื้นดินจากที่อยู่ห่างไกล
            นอกเหนือจากความมั่นคงทางการทหาร การข่าวในปัจจุบันยังใช้เพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ เรื่องความสัมพันธ์ทางการค้า การต่อต้านการจารกรรมทางเศรษฐกิจจากต่างชาติ  การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรอง การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และเป็นข้อมูลแก่ฝ่ายวางแผนประกอบการจัดทำนโยบาย การสอดแนมไม่ได้กระทำต่อรัฐหรือหน่วยงานรัฐเท่านั้น ยังกระทำต่อบริษัทเอกชน องค์กรภาคประชน จนถึงระดับปัจเจกบุคคล
            นอกจากนี้ไม่ใช่สหรัฐฯ เพียงประเทศเดียวที่ทำการจารกรรม ประเทศอื่นๆ ทั้งหลายก็กระทำเช่นเดียวกัน การข่าวกรองจึงเป็นยิ่งกว่าเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแต่เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ

การปรับปรุงระบบสอดแนมสหรัฐฯ:
            ท่ามกลางกระแสการต่อต้านการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากในและต่างประเทศ การแสดงออกของรัฐบาลโอบามาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจะทำการปรับปรุงระบบสอดแนมให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน ทำเนียบขาวเผยท่าทีชัดเจนว่ารัฐบาลกำลังทบทวนแผนการรวบรวมข่าวกรองเพื่อให้มีความสมดุลระหว่างความจำเป็นด้านความมั่นคงกับความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นของพลเมืองอเมริกันหรือพันธมิตร โดยการปรับปรุงครั้งนี้คาดว่าจะเจาะจงที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ
            อีกด้านหนึ่ง หลายประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างปรึกษาหารือจัดทำร่างข้อมติสมัชชาสหประชาชาติเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของบุคคล หวังป้องกันไม่ให้ทางการสหรัฐฯ ทำการสอดแนมจนเกินความจำเป็น ข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติไม่มีผลบังคับใช้เหมือนอย่างข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแต่จะเป็นแรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศ น่าติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วข้อมติดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมการสอดแนมมากน้อยเพียงใด มีผลต่อสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียวหรือครอบคลุมประเทศอื่นๆ ด้วย

ไม่ดักฟังผู้นำประเทศ ใช่ว่าจะไม่ดักฟังคนใกล้ชิด:
            ดังที่กล่าวแล้วว่าการดักฟังโทรศัพท์ผู้นำประเทศคือหนึ่งในประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และอาจมีผลห้ามการสอดแนมผู้นำประเทศที่เป็นมิตรต่อกัน ในประเด็นนี้มีข้อคิดที่สำคัญว่าการไม่สอดแนมผู้นำประเทศใช่ว่าจะไม่สอดแนมคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่เข้าใจทั่วไปว่าบรรดาผู้นำประเทศหรือผู้นำองค์กรระดับสูงจะต้องออกคำสั่งหรือถ่ายทอดคำสั่งแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำไปปฏิบัติ ดังนั้น หากต้องการทราบการตัดสินใจของผู้นำจึงไม่จำต้องดักฟังคำพูดของผู้นำเพียงอย่างเดียว สามารถตรวจสอบคำสั่งหรือนโยบายของผู้นำผ่านผู้ใต้บังคับบัญชา หากคำสั่งดังกล่าวต้องถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการหลายทอดจะยิ่งเป็นเหตุให้สามารถตรวจสอบได้จากหลายคนหลายระดับ และสามารถสอบทานไปในตัวว่าคำสั่งหรือนโยบายของผู้นำคืออะไร
            การสอดแนมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอีกเหตุผลว่าทำไมจึงมีหลายคนที่ถูกสอดแนมหรือต้องสอดแนมคนจำนวนมาก ยกตัวอย่าง หากคำสั่งของผู้นำเกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จำนวน 100 คน คนทั้ง 100 คนคือผู้อยู่ในข่ายต้องสอดแนมทั้งหมด เรื่องนี้เป็นหลักการจารกรรมที่จะต้องกระทำต่อคนทั้งหมดในเครือข่าย จึงไม่แปลกใจหากชาวฝรั่งเศสชาวสเปนนับหมื่นนับแสนคนถูกดักฟังทางโทรศัพท์
            และเป็นเครื่องเตือนใจว่ายิ่งคำสั่งถูกถ่ายทอดลงไปเรื่อยๆ มากเท่าใดโอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไหลย่อมมากขึ้นเท่านั้น

เน้นกรอบการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นหลัก:
            เมื่อพิจารณาเรื่องราวที่ปรากฏทางสื่อทั้งหมด ประเด็นการสอดแนม NSA ถูกจำกัดให้อยู่ภายใต้กรอบการต่อต้านการก่อการร้าย การดักฟังผู้นำประเทศและแตะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเล็กน้อย ทั้งๆ ที่การจารกรรมการสอดแนมมีขอบข่ายกว้างขวางกว่านี้มาก
            รัฐบาลประเทศต่างๆ นักการเมืองทั้งหลายต่างเน้นหนักอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์และแสวงหาทางออกภายใต้กรอบดังกล่าว เรื่องดำเนินในทิศทางว่าด้วยแรงกดันทางการเมืองระหว่างประเทศทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ จำต้องปรับการทำงานของ NSA จำกัดขอบเขตการสอดแนมให้ลดลงกว่าที่เป็นอยู่ ให้มีการตรวจสอบควบคุมภายในที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย ทั้งหมดนี้เพื่อรักษามิตรภาพระหว่างประเทศ เพื่อความร่วมมืออันดีระหว่างสหรัฐฯ กับชาติพันธมิตรและมิตรประเทศทั้งหลาย และเพื่อให้เรื่องราวอันเนื่องจากการเปิดโปงของนายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดนจบลงด้วยดี
            อย่างไรก็ตาม นายสโนว์เดนยังคงมีข้อมูลลับอีกมาก เรื่องราวของการสอดแนมการจารกรรมของสหรัฐฯ จึงอาจไม่จบเพียงเท่านี้ น่าติดตามว่าข้อมูลลับชิ้นต่อไปที่ถูกนำออกเผยแพร่คืออะไร มีผลต่อระบบการจารกรรมของสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไร
มกราคม 2557
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ตีพิมพ์ใน นิตยสารหนังสือข่าวทหารอากาศ. ปีที่ 74 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2557, http://www.airforcemagazine.rtaf.mi.th/main/index.php/e-magazine/117-2557-01.html)
-----------------
บทความที่เกี่ยวข้อง:
นับวันคนทั่วโลกจะรับทราบข้อมูลการสอดแนมของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSA และกลายเป็นที่วิพากษ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ รัฐบาลหลายประเทศไม่อาจทนนิ่งเฉยต้องหากไม่ต่อต้านการสอดแนมก็คือต่อต้านการเปิดโปง เรื่องที่เกิดขึ้นมีข้อคิดหลายแง่มุม เช่น มีความจำเป็นเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนนับล้าน การกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เรื่องของนายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดนยังไม่จบเพียงเท่านี้
ในยามที่การสอดแนม การจารกรรมจาก NSA กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลก คุณอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมันได้ประกาศนโยบายต่อต้านการสอดแนมอันเกินกว่าเหตุ ด้วยการริเริ่มและการดำเนินอย่างจริงจัง ทำให้อีกหลายประเทศทั่วโลกต่างเข้ามาประสานพลัง ต่อต้านการสอดแนมจาก NSA และได้เห็นแบบอย่างภาวะผู้นำโลกของเยอรมนีในหลายด้าน

บรรณานุกรม:
1. France condemns US for spying on its citizens. Al Jazeera. http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/10/french-president-condemns-us-spying-2013102122312435733.html 22 October 2013.
2. Spying on allied leaders carries big risks: Our view. USA Today. http://www.usatoday.com/story/opinion/2013/10/24/nsa-eavesdropping-foreign-leaders-angela-merkel-editorials-debates/3183277/ 24 October 2013.
3. Press TV. 21 Nations United Nations Resolution against the US for Spying on World Leaders. Global Research. 27 October 2013. http://www.globalresearch.ca/21-nations-united-nations-resolution-against-the-us-for-spying-on-woreld-leaders/5355676 accessed 29 October 2013.
4. Merkel calls US spying breach of trust. Al Jazeera. http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/10/merkel-calls-us-spying-breach-trust-2013102416161685214.html 24 October 2013.
5. 'That's Just Not Done': Merkel Comments on Spying Allegations. Spiegel Online. http://www.spiegel.de/international/germany/merkel-comments-on-allegations-the-us-spied-on-her-cell-phone-a-929870.html 24 October 2013.
6. Herman, Michael. 1996. Intelligence Power in Peace and War. UK: Cambridge University Press.
7. Lowenthal, Mark. 2009. Intelligence: From Secrets to Policy. 4th edition. USA: CQ Press.
8. Readout of the President’s Phone Call with Chancellor Merkel of Germany. The White House. 23 October 2013. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/10/23/readout-president-s-phone-call-chancellor-merkel-germany accessed 25 October 2013
9. Cook, Terry L. 1999. Big Brother NSA & its Little Brother: National Security Agency's Global Surveillance Network. USA: Hearthstone Pub.
10. The National Security Agency: Missions, Authorities, Oversight and Partnerships. National Security Agency. http://www.nsa.gov/public_info/_files/speeches_testimonies/2013_08_09_the_nsa_story.pdf accessed 28 October 2013.
----------------------

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)
มีติดตัวไว้ครับ

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว
เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป มีให้เลือกหลายบริษัท

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada
สนใจคลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada
วิตามิน Centrum ลดเกือบ 40% ... คลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์
รับส่วนลดพิเศษหลายอย่าง

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก
https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ
ซื้อประกันออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ติดต่อ 24 ชม.

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ
ซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สอบถาม 24 ชม. สนใจคลิกดูก่อน

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือโทร 091-0597905