ปลดล็อคการเมืองอิตาลีด้วยนโยบายที่เห็นร่วม

หนึ่งเดือนเต็มที่ผ่านมานายปิแอร์ แบร์ซานิ หัวหน้าพรรคฝ่ายซ้าย Democratic Party (PD) ของอิตาลีพยายามจัดตั้งรัฐบาลโดยหวังดึงกลุ่ม 5-Star Movement (M5S) เข้าร่วมรัฐบาล โดยพยายามประนีประนอมเสนอนโยบายปฏิรูประเทศที่น่าจะสอดคล้องกับแนวทางของ M5S แต่ได้รับการปฏิเสธมาแล้วหลายรอบจนนายแบร์ซานิถอดใจ เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมของ M5S ที่นำโดยนายเบ็บเป กรีโล ที่เห็นว่าพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาต่างเป็นต้นเหตุวิกฤตเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
            และเมื่อนายซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี หัวหน้าพรรค Popolo della Liberta (PdL) แกนนำพรรคฝ่ายขวาเสนอร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายซ้ายก็ได้รับการปฏิเสธเช่นกัน
            ผลสรุปหนึ่งเดือนเต็มหลังประกาศผลการเลือกตั้งคือ พรรคแกนนำทั้งสามพรรคต่างยึดมั่นกับจุดยืนสำคัญของตน มีนโยบายที่แตกต่างและมีมวลชนสนับสนุนของตนเอง กลายเป็นภาวะชะงักงันทางการเมืองที่การเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยไม่สามารถนำสู่การจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ
            ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจประเทศไม่สู้ดีพร้อมจะเข้าสู่วิกฤต นักวิเคราะห์หลายคนกังวลว่าอิตาลีซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของยูโรโซนอาจต้องประสบวิกฤตในไม่ช้า ผลการเลือกตั้งที่ไม่มีพรรคใดชนะขาด ภาวะชะงักงันทางการเมือง เรื่องทั้งหมดเป็นเหตุผลมากเกินพอให้แกนนำทางการเมืองตลอดจนประธานาธิบดี นายจิออร์จิโอ นาโพลิทาโนต่างพยายามหาปลดล็อคการเมืองครั้งนี้
            แนวทางที่เหมาะสมและง่ายที่สุดคือพรรคการเมืองสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสม แต่ถ้าแนวทางดังกล่าวไม่เป็นผล ประธานาธิบดีนาโพลิทาโนอาจใช้วิธีหา “นายกฯ คนนอก” พร้อมกับชุดนโยบายที่ยอมรับได้ แนวทางนี้เคยใช้มาแล้วเมื่อปี 2011 และได้นายมาริโอ มอนติ เป็นนายกรัฐมนตรี สามารถกอบกู้ความไม่เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ แต่รัฐบาลของนายมอนติอยู่ได้ไม่นานเป็นเหตุนำสู่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา นอกจากนี้ นายซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี แกนนำพรรคการเมืองฝ่ายขวาประกาศยืนยันว่าไม่สนับสนุน “นายกฯ คนนอก” ดังนั้น การเฟ้นหา “นายกฯ คนนอก” จึงไม่ง่ายและอาจเป็นได้เพียงนายกฯ ขัดตาทัพเท่านั้น
            ประเด็นที่สำคัญกว่านายกฯ ขัดตาทัพคือ ผลการเลือกตั้งล่าสุดกลุ่มของนายมอนติได้ลงเลือกตั้งและได้คะแนนนิยมราวร้อยละสิบเท่านั้น ผู้สังเกตการณ์บางคนจึงให้ความเห็นว่าผลการเลือกตั้งเท่ากับเป็นการหยั่งเสียงว่าประชาชนอิตาลีไม่สนับสนุนนโยบายรัดเข็มขัดของนายมาริโอ มอนติ ที่เดินตามแนวทางปฏิรูปของยูโรโซน ประกอบด้วยแผนลดรายจ่ายภาครัฐ แก้ไขกฎหมายแรงงานและระบบบำนาญเพื่อทำให้เศรษฐกิจอิตาลีมีความสามารถการแข่งขันเพิ่มขึ้น ดังนั้น วิธีหานายกฯ คนนอกในตอนนี้จึงยากกว่าที่คิดเพราะแม้รัฐสภายอมรับแต่ประชาชนอาจไม่เห็นด้วย ต้องได้คนที่เป็นที่ยอมรับทั้งจากฝ่ายการเมืองและจากประชาชน
            ปัญหาการเมืองของอิตาลีในขณะนี้จึงซับซ้อน หนึ่งในความซับซ้อนที่สำคัญที่สุดคือเรื่องนโยบายบริหารประเทศ เพราะพรรคแกนนำพรรคทั้งสามพรรคคิดเห็นต่างออกไป พรรคฝ่ายซ้ายเห็นด้วยกับการปฏิรูปการเมือง มาตรการแก้ไขเศรษฐกิจด้วยการรัดเข็มขัด พรรคฝ่ายขวาเห็นว่าควรคลายการรัดเข็มขัด มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนกลุ่ม M5S ชี้ว่าสองพรรคใหญ่คือต้นเหตุปัญหาของประเทศ เช่นเดียวกับที่ประชาชนคิดเห็นต่างกันต่างสนับสนุนพรรคของตน
            ที่สุดแล้ว หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หรือไม่มีนายกฯ คนนอกที่ได้รับการยอมรับ จะนำสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าที่นักวิเคราะห์บางคนเกรงว่าผลการเลือกตั้งใหม่อาจไม่แตกต่างจากเดิม ทำให้การเมืองตกในสภาวะชะงักงันมากขึ้น
            อีกหนึ่งทางออกที่เป็นไปได้คือ จัดเลือกตั้งใหม่โดยพรรคใหญ่เสนอนโยบายประนีประนอมที่ผ่านการปรึกษากับพรรคคู่แข่งแล้วว่ายินดีเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหากพรรคใหญ่นั้นชนะการเลือกตั้ง เช่น พรรคฝ่ายซ้ายหาเสียงด้วยนโยบายที่ได้คุยกับพรรคฝ่ายขวาหรือพรรคอื่นๆ ว่า หากพรรคฝ่ายซ้ายของตนได้คะแนนเสียงสูงสุด พรรคอื่นยินดีร่วมรัฐบาล ในทำนองเดียวกันพรรคฝ่ายขวาก็หาเสียงด้วยชุดนโยบายที่ได้ปรับแก้หลังจากคุยกับพรรคฝ่ายซ้าย หากประชาชนส่วนใหญ่เลือกพรรคฝ่ายขวาพร้อมนโยบายชุดใหม่ พรรคฝ่ายซ้ายก็ยินดีพร้อมสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาล
            ส่วนพรรคที่เลือกยืนหยัดจุดเดิม เช่น ถ้ากลุ่ม 5-Star Movement (M5S) ยืนยันไม่ประนีประนอมจุดยืนของตนก็สามารถทำได้ และมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้เช่นเดียวกันถ้าผลการเลือกตั้งใหม่สามารถครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา แต่ในกรณีนี้ พรรคที่เลือกแนวทางไม่ประนีประนอมทางนโยบายกับพรรคใดๆ มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านมากกว่า
            วิธีการนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกเพื่อป้องกันไม่ให้การเลือกตั้งครั้งใหม่ได้ผลเหมือนการเลือกตั้งครั้งก่อน โดยเสนอชุดนโยบายประนีประนอมเพื่อหวังว่าประชาชนที่อยู่พรรคฝ่ายตรงข้ามหรือประชาชนที่ไม่สังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งจะหันมาเลือกพรรคของตนที่บัดนี้มีนโยบายถอยห่างจากจุดยืนเดิมของตนออกไปบ้าง เป็นแนวนโยบายที่พรรคของตนกับพรรคคู่แข่งเห็นด้วยร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันต้องระวังว่าชุดนโยบายใหม่ของตนจะทำให้ประชาชนที่เคยสนับสนุนถอนตัวไปสนับสนุนพรรคอื่นหรือไม่เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเลย ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดการถ่วงดุลทางนโยบายระหว่างที่พรรคจะได้ประชาชนคนใหม่สนับสนุนเพิ่มกับคนเก่าที่ถอนตัวออกไป
            เป็นความจริงที่ว่าไม่มีรัฐบาลใดที่ดีสมบูรณ์ไร้ที่ติ ไม่มีชุดนโยบายใดที่ประชาชนทุกคนจะพอใจ แต่รัฐจำต้องมีรัฐบาล รัฐบาลจำต้องมีชุดนโยบายบริหารประเทศ สำคัญที่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกด้วยความเข้าใจ ภายใต้กระบวนการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม อีกทั้งเป็นความรับผิดชอบของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกจะต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ ในฐานะที่ประชาชนไว้วางใจเลือกเป็นตัวแทนของพวกเขา
            ในแง่มุมหนึ่ง ประเทศมีเรื่องต่างๆ มากมายที่รอรัฐบาลเข้ามาบริหารจัดการ ความล่าช้าอาจเป็นเหตุให้ประชาชนเสียประโยชน์ ปัญหารุนแรงมากขึ้น ประเทศเสียโอกาสมากมาย แต่ในอีกมุมหนึ่ง หากไม่ได้รัฐบาลที่พร้อมจะบริหารประเทศ ประชาชนให้การยอมรับ การมีอีกกี่รัฐบาลกี่นายกฯ อาจไม่แตกต่างกับการที่ประเทศไร้รัฐบาล ยิ่งในภาวะที่ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นสามฝ่ายสี่ฝ่าย สังคมจำต้องพูดคุยเพื่อหาทางออกที่เห็นร่วมกันให้มากที่สุดสะท้อนออกมาเป็นชุดนโยบายบริหารประเทศที่เห็นชอบร่วมกัน
            ภาวะชะงักงันทางการเมืองของอิตาลียังสร้างความหวั่นวิตกแก่นานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มยูโรโซนกำลังรอลุ้นว่าเมื่อไหร่อิตาลีจะได้รัฐบาลใหม่ และที่สำคัญกว่านั้นคือได้รัฐบาลที่เพิ่มเสถียรภาพแก่ยูโรโซน ในยุคโลกาภิวัตน์อิตาลีไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะเรื่องภายในประเทศของตน ยังมีความรับผิดชอบต่อยูโรโซน ต่อประเทศอื่นๆ ด้วย การปลดล็อคทางการเมืองอิตาลีจะเป็นการปลดปมปัญหาอีกเปราะหนึ่งของยูโรโซน
31 มีนาคม 2013
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ตีพิมพ์ใน ไทยโพสต์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 5993 วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2556)
--------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง:

บรรณานุกรม:

1. Italy's political crisis deepens, Grillo refuses to support government, Reuters, 28 February 2013, http://uk.news.yahoo.com/italys-political-crisis-deepens-grillo-refuses-support-govt-170727579.html

2. Italy’s election set to result in gridlock, Market Watch, 26 February 2013, http://www.marketwatch.com/story/italys-lower-house-to-go-to-bersani-coalition-2013-02-25

3. Italy’s election set to result in gridlock, Market Watch, 26 February 2013, http://www.marketwatch.com/story/italys-lower-house-to-go-to-bersani-coalition-2013-02-25
4. Bersani ultimatum may bring new Italy election closer, Reuters, 4 March 2013, http://uk.news.yahoo.com/prospect-italy-vote-heightens-grillo-faces-ultimatum-091156488--business.html
5. Italy's Berlusconi demands coalition with centre-left or new vote, Reuters, 25 March 2013, http://uk.news.yahoo.com/italys-berlusconi-demands-coalition-centre-left-vote-081201327--business.html
6. Italy in limbo after Bersani loses government bid, AFP, 29 March 2013, http://uk.news.yahoo.com/clock-ticks-down-bersanis-bid-govern-italy-125029852.html
7. Italy in limbo after Bersani loses government bid, AFP, 29 March 2013, http://uk.news.yahoo.com/clock-ticks-down-bersanis-bid-govern-italy-125029852.html
8. Italy's Berlusconi says only coalition can end deadlock, Reuters, 29 March 2013, http://uk.news.yahoo.com/italys-president-seeks-way-political-deadlock-091643075.html
---------------------

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)
มีติดตัวไว้ครับ

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว
เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป มีให้เลือกหลายบริษัท

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada
สนใจคลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada
วิตามิน Centrum ลดเกือบ 40% ... คลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์
รับส่วนลดพิเศษหลายอย่าง

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก
https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ
ซื้อประกันออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ติดต่อ 24 ชม.

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ
ซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สอบถาม 24 ชม. สนใจคลิกดูก่อน

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือโทร 091-0597905