เลือกตั้งฝรั่งเศสพลิกฝ่ายซ้ายได้คะแนนสูงสุด #สถานการณ์โลก