สงครามเย็นใหม่ที่เข้มข้นใน 2 สมรภูมิสัมพันธ์กันมากขึ้น