ดอกเบี้ยมีแนวโน้มขึ้นเพราะสหรัฐกับจีนกู้หนัก #อิสราเอล