ฟิลิปปินส์ร่วมข้อตกลงทางทหารออสเตรเลียเพื่อต้านจีน