ปัญหาหนี้สหรัฐคือวิกฤตที่น่าจะเกิดจริงผลร้ายแรงถึงตั้งแต่คนเสียงานเสียบ้านจนถึงประเทศไม่มั่นคง