อุตสาหกรรม EV เดือดชี้วัดระเบียบการค้าโลกใหม่ของไบเดน

 รัฐบาลไบเดนกำลังทยอยยกเลิกการค้าเสรีแบบเดิม สู่ระบบการค้าใหม่ที่สหรัฐฯ ได้ประโยชน์สูงสุด เรื่องนี้วิเคราะห์ได้กว้างขวางเป็นระเบียบโลกใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังสร้าง อุตสาหกรรม EV สะท้อนความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


รัฐบาลไบเดนตั้งงบ 28,000 ล้านดอลลาร์อุดหนุนอุตสาหกรรมรถ EV อเมริกา (CNBC)

อุดหนุนการผลิตแบตเตอรี่รถ EV และถ้านับรวมกฎหมายสนับสนุนฉบับอื่น Bipartisan Infrastructure Law, the CHIPS and Science Act และ Inflation Reduction Act รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งงบประมาณอุดหนุนกว่า 135,000 ล้านดอลลาร์แล้ว เฉพาะก้อน 28,000 ล้านดอลลาร์จะกระจายใน 20 บริษัทที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ :

            1) รัฐบาลสหรัฐฯ มักโจมตีประเทศอื่นๆ ที่อุดหนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ฯลฯ เช่น โจมตีว่ารัฐบาลจีนอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เห็นว่าการอุดหนุนเช่นนี้กระทบการค้าเสรี ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐฯ ความจริงแล้วรัฐบาลอุดหนุนภาคเอกชนของตนเช่นกันและเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องมานานแล้ว

            2) การอุดหนุนนี้กีดกันรถ EV นำเข้าจากประเทศอื่นๆ เพราะช่วยให้บริษัทอเมริกันมีต้นทุนต่ำ มีข้อมูลว่ากฎหมาย U.S. Inflation Reduction Act (IRA) ที่ไบเดนลงนามช่วยลดภาษี (tax credits) รถ EV ของอเมริกาได้สูงสุดถึง 7,500 ดอลลาร์ต่อคัน เป็นการเลือกปฏิบัติ (discriminative measures) ไม่เป็นธรรมต่อรถเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทำให้ต่างชาติสู้ไม่ได้ ผิดทั้งกติกาของ WTO และข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้

            ต้องไม่ลืมว่าเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ล้วนเป็นพันธมิตรของอเมริกา

            3) ในมุมหนึ่งอุตสาหกรรมรถ EV เป็นอุตสาหกรรมสำคัญ เป็นอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ เกี่ยวข้องกับการจ้างงานนับแสนในอเมริกา มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ดังนั้นการที่รัฐบาลช่วยเหลือเป็นเรื่องสมควร แต่ในอีกมุมคือบิดเบือนการค้าเสรีที่ชาติตะวันตกขอให้นานาประเทศทำตาม บัดนี้รัฐบาลไบเดนปฏิเสธหลักการค้าเสรีแบบเก่า พยายามตั้งระบบใหม่ที่มุ่งทำการค้ากับพันธมิตร ชาติที่อยู่ข้างเดียวกับอเมริกา

            เป็นอีกครั้งที่รัฐบาลสหรัฐฯ พยายามวางกติกาโลกที่เป็นประโยชน์ต่อตน ชักนำให้ประเทศอื่นๆ ทำตามกติกาดังกล่าว เหมือนหนังม้วนเก่าที่ฉายซ้ำอีกรอบ

            4) การที่เงินดอลลาร์เป็นที่นิยมทั่วโลกทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถพิมพ์เงินอุดหนุนกิจการต่างๆ ได้มากตามต้องการ หากเป็นประเทศอื่นๆ คงทำเช่นนี้ไม่ได้ เป็นความได้เปรียบของสหรัฐฯ ต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก

            5) บ่อยครั้งที่รัฐบาลสหรัฐฯ อ้างว่าที่ต้องให้เงินอุดหนุน กีดกันสินค้าต่างชาติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง แต่รัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่ยอมรับหากประเทศอื่นๆ อ้างเพื่อความมั่นคงของเขา (รัฐบาลสหรัฐฯ จะชี้ว่าประเทศนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา บ่อนทำลายการค้าเสรี ไม่เป็นประชาธิปไตย) นี่คือโลกแห่งการแข่งขันโดยแท้

20 ตุลาคม 2022
ชาญชัย คุ้มปัญญา

-----------------------------

#อุตสาหกรรมEV #ระเบียบโลกใหม่ของไบเดน #ระเบียบการค้าโลกใหม่

อ้างอิง :

Biden administration awards $2.8 billion in grants for electric vehicle battery manufacturing. (2022, October 19). CNBC. Retrieved from https://www.cnbc.com/2022/10/19/biden-administration-awards-2point8-billion-in-grants-for-electric-vehicle-battery-manufacturing.html