รัฐบาลเวียดนามลด VAT จาก 10 เหลือ 8% แบบอย่างที่น่าศึกษา