มองสถานการณ์โควิด-19 ก่อนเปิดเมืองเปิดประเทศ 1 พ.ย.