ประเทศใดจะผลิตวัคซีนโควิด 19 ได้ก่อน ผลที่ตามมา

https://youtu.be/-BzE8ByreD0