ฟร็องซัว ออล็องด์ กับความจริงที่ต้องเผชิญ

ประธานาธิบดีฟร็องซัว ออล็องด์ ผู้ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมเมื่อปีที่ผ่านมาเคยให้คำมั่นว่าจะลดการขาดดุลภาครัฐไม่ให้เกินร้อยละ 3 ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) และตั้งเป้าให้จีดีพีปี 2013 เติบโตร้อยละ 1.7 แต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังบริหารประเทศได้ 9 เดือน ประธานาธิบดีออล็องด์ยอมรับว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้จะไม่ถึงเป้าที่กำหนด รัฐมนตรีต่างประเทศโลรองต์ ฟาบิอุส กล่าวว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 0.2-0.3 ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณ์เมื่อเดือนธันวาคมว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสในปี 2013 จะโตร้อยละ 0.4 ดังนั้นมีความเป็นได้สูงว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสในปีนี้จะห่างจากเป้าที่ประธานาธิบดีออล็องด์ประกาศไว้อย่างมาก
            นอกจากนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสยอมรับอีกว่าในปี 2013 นี้จะไม่สามารถลดการขาดดุลภาครัฐตามเพดานที่สหภาพยุโรป (อียู) กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจีดีพี ข้อมูลล่าสุดยังชี้ว่าประเทศมีผู้ว่างงานร้อยละ 10.6 สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 15 ปี เฉพาะคนวัยหนุ่มสาวตกงานถึงร้อยละ 27
            สภาพที่เศรษฐกิจโตน้อย ขาดดุลมาก อัตราคนว่างงานพุ่งสูง คือความจริงสามข้อแรกที่ประธานาธิบดีออล็องด์ต้องเผชิญ
            กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ข้อแนะนำว่ารัฐบาลจำต้องลดหนี้สิน ลดการขาดดุลในรูปแบบที่เกื้อหนุนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่กันไป ทำให้ตลาดเงินมั่นใจว่าประเทศจะสามารถรับมือปัญหาหนี้สาธารณะ สภาพที่ฝรั่งเศสโตน้อยขาดดุลมากจึงก่อให้เกิดข้อสงสัยว่ารัฐบาลจะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด จะเป็นเพียงลมปากอย่างคำมั่นว่าจีดีพีจะโตร้อยละ 1.7 ของประธานาธิบดีออล็องด์หรือไม่
            ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง คำมั่นที่ไม่เป็นจริงไม่อาจโทษรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงอ่อนแอจากการที่หลายประเทศในกลุ่มอยู่ระหว่างปรับภาวะการคลังให้สมดุลเป็นอีกเหตุผลที่กระทบเศรษฐกิจฝรั่งเศส
            แต่ประเด็นภายในประเทศคือส่วนที่รัฐบาลไม่อาจปัดความรับผิดชอบได้
            นอกจากคำแนะนำเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ กองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้ว่าปัญหาใหญ่ของฝรั่งเศสในขณะนี้คือความสามารถการแข่งขันไม่อาจสู้ประเทศคู่แข่ง ถ้าฝรั่งเศสต้องการให้เศรษฐกิจแข็งแรงจำต้องเพิ่มความสามารถการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ และหากไม่แก้ไขจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต โดยเสนอให้แก้ไขหลายประการ หนึ่งในนั้นคือการปรับแก้กฎหมายแรงงานให้เอื้อต่อการจ้างและการปลดพนักงานออก และลดภาษีการจ้างแรงงาน (payroll taxes) เพื่อเอื้อให้นายจ้างเพิ่มการจ้างงาน ปรับชั่วโมงการทำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้น จำกัดการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และลดสวัสดิการคนว่างงานเพื่อให้คนอยากหางานทำมากขึ้น
            เหตุที่ไอเอ็มเอฟแนะนำดังกล่าวเนื่องจากผลจากกฎหมายแรงงานก่อปัญหาหลายประการ ทำให้ทุกวันนี้นายจ้างไม่อยากจ้างพนักงานประจำ ร้อยละ 90 ของการจ้างงานปัจจุบันจึงเป็นการทำสัญญาจ้างชั่วคราว มีผู้ทำการสำรวจพบว่าในปี 2012 มีการจ้างงานชั่วคราว 21 ล้านตำแหน่ง ในจำนวนนี้ 14 ล้านตำแหน่งเป็นสัญญาจ้างที่มีอายุเพียง 1 เดือนเท่านั้น ค่าแรงขั้นต่ำที่สูงยังทำให้นายจ้างหวังจ้างแต่แรงงานที่ทำงานได้จริง ไม่ต้องการเด็กฝึกงาน เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้คนวัยหนุ่มสาวตกงานมากถึงร้อยละ 27

            ผู้เชี่ยวชาญบางคนเสนอว่ากุญแจที่จะทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็งและเพิ่มการจ้างงานจำต้องปฏิรูปโครงสร้างแรงงาน หนึ่งในนั้นคือใช้นโยบายแรงงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ให้สามารถแข่งขันกับตลาดควบคู่กับตอบสนองแรงงาน การปรับเงื่อนไขการทำงานที่เอื้อให้บริษัทอยากจะลงทุนและเพิ่มการจ้างงานลูกจ้างประจำ ความท้าทายของรัฐบาลอยู่ที่ว่าจะสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งอย่างไรที่สอดคล้องลักษณะสังคม
            ในขณะนี้มีความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานกับรัฐบาลที่จะร่วมแก้กฎหมายแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของนายจ้างหากนายจ้างต้องการปลดพนักงาน และให้ความมั่นคงแก่ลูกจ้างชั่วคราวมากขึ้น การแก้กฎหมายดังกล่าวน่าจะทำให้สถานการณ์แรงงานดีขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการกับลูกจ้างชั่วคราว แต่นั่นเป็นเพียงการแก้ไขส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้น
            แนวทางการแก้ปัญหาแรงงานที่ดีที่สุดคือยังเป็นที่ถกเถียงกันมาก มีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วยกับการปรับแก้โครงสร้างแรงงานอย่างถึงรากถึงโคน แรงต่อสู้ระหว่างฝ่ายสนับสนุนกับฝ่ายต่อต้านยังแรงทั้งสองฝ่าย รวมทั้งแรงต้านจากภายในพรรคสังคมนิยมของประธานาธิบดีออล็องด์ การปฏิรูประบบแรงงานจึงน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ จนกว่าสังคมจะเรียนรู้และตัดสินใจร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างถึงรากถึงโคน
            ดังนั้น โอกาสที่ฝรั่งเศสจะสามารถรื้อฟื้นความสามารถการแข่งกันกับประเทศคู่แข่งจะไม่เห็นผลในเร็ววัน ผลคือกระทบต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ นี่คือความจริงอีกประการหนึ่งที่ประธานาธิบดีฟร็องซัว ออล็องด์ จะต้องเผชิญ
21 กุมภาพันธ์ 2013
ชาญชัย คุ้มปัญญา
------------------------------

บรรณานุกรม:
1. French President-Elect Francois Hollande’s Economic Proposals, Bloomberg News, 6 May 2012, http://www.businessweek.com/news/2012-05-06/french-president-elect-francois-hollande-s-economic-proposals
2. France facing up to minimal economic growth this year, Reuters, 20 February 2013, http://uk.news.yahoo.com/france-facing-minimal-economic-growth-231502610--business.html
3. French Economy Needs Competitive Edge to Grow, IMF Survey Magazine, 21 December 2012, http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/car122112a.htm
4. IMF and Gallois report urge France to cut labour costs, BBC, 5 November 2012, http://www.bbc.co.uk/news/business-20203878
5. Battling French decline, Charlemagne European politics, 14 November 2012, http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2012/11/fran%C3%A7ois-hollande
6. France battles with labour market reform, Financial Times, 9 January 2013, http://www.ft.com/cms/s/0/05b54c84-5a63-11e2-bc93-00144feab49a.html#axzz2LUTFZKpi
7. French unions, employers strike deal on labour reform, Reuters, 11 January, 2013, http://uk.reuters.com/article/2013/01/11/uk-france-labour-idUKBRE90A15620130111
8. Sarkozy’s insufficient labourmarket reforms, 10 April 2008, http://www.institutmolinari.org/sarkozy-s-insufficient-labour,183.html
9. Autumn economic forecast: sailing through rough waters, http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_autumn/fr_en.pdf
10. France Youth Unemployment Rate: 27.00% for Dec 2012, http://ycharts.com/indicators/france_youth_unemployment_rate_lfs
----------------------

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)
มีติดตัวไว้ครับ

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว
เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป มีให้เลือกหลายบริษัท

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada
สนใจคลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada
วิตามิน Centrum ลดเกือบ 40% ... คลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์
รับส่วนลดพิเศษหลายอย่าง

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก
https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ
ซื้อประกันออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ติดต่อ 24 ชม.

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ
ซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สอบถาม 24 ชม. สนใจคลิกดูก่อน

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือโทร 091-0597905