คนหนุ่มสาวตกงาน ปัญหาเศรษฐกิจสเปน

ในยามที่เศรษฐกิจประเทศตกต่ำ ปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายประการ กระทบต่อแทบทุกคนในสังคม สเปนเป็นอีกประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่กำลังถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสถาบันสถิติแห่งชาติสเปนรายงานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีที่แล้วหดตัวร้อยละ 1.37 มากกว่าที่ธนาคารแห่งชาติสเปนคาดการณ์ จีดีพีประจำไตรมาสสี่ลดลงร้อยละ 0.7 เป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่หกแล้ว เป็นผลจากการตัดงบประมาณ คนว่างงานที่เพิ่มขึ้นและครัวเรือนรัดเข็มขัด
เศรษฐกิจที่อ่อนแอกระทบต่อการจ้างงาน ข้อมูลล่าสุดอัตราคนว่างงานในสเปนมีมากถึงร้อยละ 26 ในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 55.13 คือคนหนุ่มสาวผู้มีอายุระหว่าง 16-25 ปี
สภาพการว่างงานของคนหนุ่มสาวนั้นไม่ธรรมดา เพราะอัตราว่างงานกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ คือเพิ่มจากร้อยละ 18 ในปี 2007 มาเป็นกว่าร้อยละ 55 ในปัจจุบัน
            เหตุผลคนหนุ่มสาวว่างงานจำนวนมาก เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก
ประการแรก ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ในช่วงปี 2007 สเปนประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย และภาวะฟองสบู่แตกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างหดตัวอย่างรุนแรง เกิดหนี้เสียจำนวนมาก ภาคธนาคารไม่ได้รับเงินคืนจากการกู้ยืม เกิดวิกฤตภาคธนาคารที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน
แต่วิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่เหตุผลเดียวที่สร้างปัญหา
สาเหตุประการต่อมาคือ เกิดจากกฎหมายแรงงานของสเปน
การจ้างงานของสเปนมี 2 ประเภท คือการจ้างงานชั่วคราวกับการจ้างงานประจำ กรณีลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองจากกฎหมายน้อยและมักจะถูกเลิกจ้างโดยง่าย แรงงานกลุ่มนี้คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด ในขณะที่ลูกจ้างประจำได้รับการคุ้มครองสูง นายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อเลิกจ้าง
ผลคือพวกลูกจ้างชั่วคราวคือกลุ่มที่จะถูกปลดเมื่อนายจ้างต้องการลดคนงาน วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ผ่านมาแรงงานกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด
ส่วนพวกพนักงานประจำนั้น นายจ้างจะระมัดระวังที่จะไล่ออกหรือรับเพิ่ม พนักงานประจำจึงค่อนข้างปลอดภัยจากการตกงาน ในขณะที่นายจ้างจะพยายามไม่จ้างพนักงานประจำเพิ่ม และเลือกวิธีหาลูกจ้างชั่วคราวแทน
นอกจากนี้ นโยบายค่าแรงขั้นต่ำที่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือในเขตพื้นที่เดียวกันจะต้องจ่ายค่าแรงในระดับใกล้เคียงกัน ทำให้นายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้พนักงานตามผลงานได้อย่างจริงจัง ในทางกลับกันลูกจ้างไม่มีแรงจูงใจที่ต้องทำงานหนัก ประเด็นนี้ทำให้เศรษฐกิจสเปนไม่มีประสิทธิภาพ

รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับปัญหาคนหนุ่มสาวว่างงาน ล่าสุดนายกรัฐมนตรี มาเรียโน ราโคย กล่าว่าเขากำลังจะเสนอ “ยุทธศาสตร์เพิ่มการจ้างงานและส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวเป็นผู้ประกอบการ” สัปดาห์ก่อนนายกฯ ราโคยพูดว่ารัฐบาลจะยืดขยายการให้สวัสดิการแก่ที่ผู้ว่างงานเป็นเวลานานตราบเท่าที่อัตราว่างงานยังสูงกว่าร้อยละ 20 และมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอุดหนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซื้อรถใหม่ อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

            หนึ่งปีก่อนหน้านี้ นายกฯ ราโคย ได้ประกาศใช้แผนปฏิรูปตลาดแรงงานที่มุ่งช่วยเหลือคนหนุ่มสาว แต่สหภาพแรงงานต่อต้านแผนดังกล่าวเพราะเห็นว่าแผนนั้นเอื้อให้นายจ้างปลดพนักงานประจำ
            นอกจากแนวทางความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น Luis Cortès ชี้ว่าตัวเลขหนุ่มสาวว่างงานที่เพิ่มขึ้นมากส่วนหนึ่งเกิดจากยุคฟองสบู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงนั้นคนหนุ่มสาวจำนวนมากออกจากโรงเรียนแล้วไปทำงานเหล่านั้น ต่อมาเมื่อฟองสบู่แตกอุตสาหกรรมการก่อสร้างหดตัวอย่างรุนแรง คนกลุ่มเหล่านี้จึงกลายเป็นอดีตลูกจ้างแรงงานไร้ฝีมือที่ตกงาน
            แนวทางการแก้ไขที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอคือรักษาเศรษฐกิจให้เติบโต ให้คนรุ่นใหม่มีการศึกษาดี มีทักษะที่นายจ้างต้องการ ด้วยการเรียนพร้อมกับการฝึกงานซึ่งประสบผลดีในเยอรมนี
            หากมองย้อนตั้งแต่ต้นจนจบ ปัญหาคนหนุ่มสาวสเปนว่างงานไม่ใช่ปัญหาใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเศรษฐกิจประเทศ รัฐบาลสเปนทุกยุคสมัยประกาศจะแก้ไขมาโดยตลอด ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราคนว่างงานทั้งประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่เพิ่มจากตัวเลขไม่ถึงร้อยละ 20 กลายเป็นกว่าร้อยละ 55 ในปัจจุบัน เป็นหลักฐานชี้ว่านอกจากแก้ไขปัญหาไม่ได้ สภาพการณ์ยังเลวร้ายลง
            ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้เศรษฐกิจยูโรโซนทรงตัว การไม่มีข่าวร้ายคือเป็นข่าวดี เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนที่ตลาดคลายความกังวล เศรษฐกิจอเมริกาที่ค่อยๆ ฟื้นตัว รัฐบาลใหม่ญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ตลาดเงินตลาดทุนสดใส
            ภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะมีเสถียรภาพในขณะนี้ควรจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สเปนได้รับอานิสงส์ด้วย รวมถึงคนว่างงานที่จะลดน้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาว นี่เป็นประเด็นท้าทายรัฐบาลมาเรียโน ราโคย ในทางกลับกันหากไม่สามารถฉวยประโยชน์ในช่วงนี้ และหากเศรษฐกิจโลกที่ทรงตัวกลับอ่อนแอลงอีก เท่ากับว่ารัฐบาลพลาดโอกาสที่ดีเสียแล้ว และชี้ว่าการเยียวยาเศรษฐกิจสเปนนั้นยากกว่าที่คิด
4 กุมภาพันธ์ 2013
ชาญชัย คุ้มปัญญา
--------------------------
บรรณานุกรม:
1. Spanish economy shrank 0.7 percent in fourth quarter, EL PAIS, 30 January 2013, http://elpais.com/elpais/2013/01/30/inenglish/1359555856_862717.html
2. Spain GDP Shrinks For Sixth Straight Quarter, Sky News, 30 January 2013, http://uk.news.yahoo.com/spain-gdp-shrinks-sixth-straight-quarter-082726590--finance.html
3. Luis Cortès, How to fight youth unemployment? http://www.mpdl.org/descargas/121212-final-report-youth-unemployment-spain.pdf
4.Samuel Bentolila, Juan Dolado and Juan Francisco Jimeno, The Spanish labour market: A very costly insider-outsider divide, 20 January 2012, http://www.voxeu.org/article/jobless-spain-what-can-be-done-about-insider-outsider-divide)
5. กองยุโรป 2, วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสเปน, 05 September 2012, http://news.thaieurope.net/content/view/3977/122/
6. Spanish Premier Vows New Steps as Economy Contracts, WSJ, 30 January 2013, http://professional.wsj.com/article/SB10001424127887323701904578273221517501196.html?mg=reno64-wsj
7. Katinka Barysch, Europe's youth job crisis, http://www.cer.org.uk/insights/europes-youth-job-crisis?
-------------------------------

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)
มีติดตัวไว้ครับ

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว
เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป มีให้เลือกหลายบริษัท

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada
สนใจคลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada
วิตามิน Centrum ลดเกือบ 40% ... คลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์
รับส่วนลดพิเศษหลายอย่าง

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก
https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ
ซื้อประกันออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ติดต่อ 24 ชม.

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ
ซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สอบถาม 24 ชม. สนใจคลิกดูก่อน

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือโทร 091-0597905